www.old.acta-agrophysica.org / monografie
wróć do listy monografii

red.: Ryszard T. Walczak, Wanda Woźniak
Zastosowanie fizyki w naukach rolniczych część II
Acta Agrophysica 2003 (0), 93
1. Aleksander Brzóstowicz:
Luminescencyjna metoda oceny mrozoodporności roślin
Acta Agrophysica 2003, 93 pp. 5-10
2. Aleksander Brzóstowicz, Zdzisław Prokowski:
Konduktometryczna metoda oceny mrozoodporności roślin
Acta Agrophysica 2003, 93 pp. 11-15
3. Józef Horabik, Marek Molenda:
Makro- i mikroskopowe modele materiałów sypkich
Acta Agrophysica 2003, 93 pp. 17-31
4. Marek Horyński, Stanisław Walusiak, Wiktor Pietrzyk:
Zależność właściwości elektrycznych ziarniaków zbóż od obciążeń mechanicznych i pola elektrostatycznego
Acta Agrophysica 2003, 93 pp. 33-42
5. Antoni Murkowski, Zdzisław Prokowski:
Zastosowanie metody luminescencyjnej do oznaczania chlorofilu a w fitoplanktonie
Acta Agrophysica 2003, 93 pp. 43-54
6. Antoni Murkowski, Elżbieta Skórska:
Zastosowanie metod chemiluminescencyjnych do badania procesów utleniania olejów roślinnych
Acta Agrophysica 2003, 93 pp. 55-65
7. Jerzy Niewczas, Barbara Witkowska-Walczak:
Zastosowanie algorytmu simplex do określania ekstremalnych zmian agregacji gleb
Acta Agrophysica 2003, 93 pp. 67-79
8. Wenanty Olszta, Izabella Wiszniewska-Oraczewska:
Zastosowanie wskaźnika CWSI w procesie irygacji użytków zielonych
Acta Agrophysica 2003, 93 pp. 81-88
9. Zofia Sokołowska:
Zastosowania wskaźników promieniotwórczych w badaniach gleby
Acta Agrophysica 2003, 93 pp. 89-102
10. Andrzej Sumorek, Marek Horyński, Wiktor Pietrzyk:
Wykorzystanie właściwości elektrycznych ziarniaków pszenicy i ich frakcji przemiałowych w elektrotechnologiach
Acta Agrophysica 2003, 93 pp. 103-122
11. Andrzej Wilczek, Wojciech Mazurek, Marcin Skierucha:
Wykorzystanie komunikacji bezprzewodowej w automatycznym monitorowaniu temperatury profilu glebowego
Acta Agrophysica 2003, 93 pp. 123-133
12. Wanda Woźniak:
Wyznaczanie podstawowych właściwości mechanicznych ziarna pszenicy
Acta Agrophysica 2003, 93 pp. 135-144
13. Wanda Woźniak:
Zastosowanie metody jednoosiowego ściskania do wyznaczania podstawowych właściwości mechanicznych ziarna pszenicy
Acta Agrophysica 2003, 93 pp. 145-155