www.old.acta-agrophysica.org / polrocznik

vol. 5, nr. 1 (2005)


poprzedni artykuł    wróć do listy artykułów    następny artykuł

 
Identyfikacja zmiennych w czasie modułów odkształcenia postaciowego i objętościowego roślinnych materiałów lepkosprężystych na podstawie funkcji pełzania
Anna Stankiewicz
Katedra Podstaw Techniki, Akademia Rolnicza, ul. Doświadczalna 50A, 20-280 Lublin

vol. 5 (2005), nr. 1, pp. 149-166
streszczenie: W pracy przedstawiono algorytm identyfikacji zmiennych w czasie modułów odkształcenia postaciowego i objętościowego lepkosprężystych materiałów roślinnych na podstawie uzyskanych eksperymentalnie czasowych przebiegów funkcji pełzania walcowych próbek badanego materiału w stanach jednoosiowego odkształcenia i jednoosiowego naprężenia. Dla pięcioparametrowych modeli Kelvina aproksymujących funkcje pełzania pokazano, że moduły odkształcenia postaciowego i objętościowego można przedstawić jako kombinację liniową składowej stałej, funkcji wykładniczych oraz splotów pierwotnych i zmodyfikowanych funkcji Bessela pierwszego rodzaju. W przypadku tym przedstawiono dokładny analityczny algorytm obliczeniowy. Przeprowadzono analizę błędu modelu uwzględniającą zakłócenia w pomiarach funkcji pełzania i wykazano liniową zbieżność algorytmu średniokwadratowej aproksymacji funkcji pełzania. Efektywność metody zilustrowano wyznaczając przebieg w czasie modułów odkształcenia postaciowego i objętościowego dla próbek korzenia buraka cukrowego.
słowa kluczowe: lepkosprężystość, funkcja pełzania, moduły odkształcenia postaciowego i objętościowego, model Kelvina, algorytm identyfikacji
język oryginału: polski