www.old.acta-agrophysica.org / polrocznik

vol. 7, nr. 3 (2006)


poprzedni artykuł    wróć do listy artykułów    następny artykuł

 
Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotowo-potasowego na plonowanie i skład chemiczny sałaty
Zbigniew Jarosz, Katarzyna Dzida
(pobierz wersję PDF)
Katedra Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych, Akademia Rolnicza, ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin

vol. 7 (2006), nr. 3, pp. 591-597
streszczenie: Badano wpływ trzech dawek azotu (0,25; 0,50; 0,75 g·dm-3 podłoża) oraz rodzaju nawozu potasowego (K2SO4, KCl, KNO3) na plonowanie i skład chemiczny sałaty (Lactuca sativa var. capitata) odmiany Omega F1 uprawianej w szklarni. Stwierdzono istotny wzrost plonu sałaty po zastosowaniu azotu w ilości 0,50 oraz 0,75 g·dm-3 w porównaniu do dawki 0,25 g·dm-3. Rodzaj nawozu potasowego nie wpływał istotnie na masę główek sałaty. Przy zwiększaniu dawek azotu stwierdzono istotny wzrost zawartości azotanów w świeżym materiale, suchej masy, azotu ogółem oraz spadek zawartości potasu w liściach roślin. Liście sałaty nawożonej KCl zawierały istotnie mniej azotanów w porównaniu do stosowania K2SO4 oraz KNO3.
słowa kluczowe: dawka azotu, rodzaj nawozu potasowego, plon, skład chemiczny, zawartość azotanów
język oryginału: polski