www.old.acta-agrophysica.org / polrocznik

vol. 10, nr. 1 (2007)


poprzedni artykuł    wróć do listy artykułów    następny artykuł

 
Regeneracja kalusa Miscanthus x giganteus przy wykorzystaniu stymulującego wpływu światła lasera helowo-neonowego
Katarzyna Głowacka, Wojciech Rybiński, Stanisław Jeżowski
(pobierz wersję PDF)
Instytut Genetyki Roślin PAN, ul. Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań

vol. 10 (2007), nr. 1, pp. 79-88
streszczenie: Rodzaj Miscanthus został sprowadzony w 1935 roku do Europy z Japonii przez duńskiego podróżnika Olsena. Początkowo trawy z tego rodzaju, ze względu na atrakcyjne kwiatostany, były traktowane przede wszystkim jako rośliny ozdobne. Od roku 1982 Miscanthus x giganteus, a także Miscanthus sinensis są spostrzegane jako alternatywne źródło energii. Bardzo wydajna fotosynteza i wynikający z tego duży przyrost biomasy w jednostce czasu na powierzchnię asymilacyjną powodują, że wieloletnie plantacje Miscanthus mogą stanowić odnawialne, ekologiczne źródło energii. Podjęte badania stanowiły część prac nad udoskonaleniem metody mikrorozmnażania, a także poliploidyzacją gatunków z rodzaju Miscanthus w warunkach in vitro. Celem podjętych badań było określenie wpływu światła lasera na proces regeneracji kalusa Miscanthus x giganteus. Do badań użyto laser helowo-neonowy przygotowany przez Centrum Techniki Laserowej w Warszawie, który emituje fale o długości 632 nm w przedziale światła czerwonego o mocy 24 mW i jednostką mocy światła na pada-jący obiekt wynoszącą 1 mW•cm-2. Światłem lasera naświetlano embriogenny, trzymiesięczny kalus wyprowadzony z fragmentów niedojrzałych kwiatostanów. Światło lasera helowo-neonowego stymu-lowało regenerację pędów z naświetlonych kalusów, nie zauważono natomiast jednoznacznego wpły-wu lasera na liczbę regenerujących kalusów przy nieznacznej redukcji długości regenerujących pędów. Zastosowanie lasera pozwoliło zwiększyć liczbę zregenerowanych pędów o 26,1-30,1% w stosunku do obiektu kontrolnego. Efekt stymulacji obserwowano, także podczas dalszego wzrostu i rozwoju roślin Miscanthus x giganteus w warunkach szklarniowych.
słowa kluczowe: kalus, kultury in vitro, laser helowo-neonowy, Miscanthus x giganteus, stymu-lacja
język oryginału: polski