www.old.acta-agrophysica.org / polrocznik

vol. 10, nr. 1 (2007)


poprzedni artykuł    wróć do listy artykułów    następny artykuł

 
Akumulacja metali ciężkich w owsie nawożonym kompostami
Krzysztof Gondek
(pobierz wersję PDF)
Katedra Chemii Rolnej, Akademia Rolnicza, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

vol. 10 (2007), nr. 1, pp. 89-102
streszczenie: W kompostach metale ciężkie występują w różnych formach, na co wpływają zarówno właściwości samego pierwiastka, a także rodzaj materiału kompostowanego. Możliwości pobierania metali ciężkich przez rośliny są bardzo różne, dlatego celem przeprowadzonych badań było określenie akumulacji wybranych metali ciężkich w owsie uprawianym na glebie z dodatkiem kompostów różnego pochodzenia. Sumaryczny z 3 lat plon owsa był największy w obiekcie, w którym zastosowano nawożenie solami mineralnymi. Ilości badanych metali ciężkich wprowadzone do gleby z nawożeniem organicznym były niewielkie i za wyjątkiem kadmu nie spowodowały nadmiernej kumulacji tych pierwiastków w częściach nadziemnych owsa. Metale ciężkie gromadzone były głównie w systemie korzeniowym roślin. Największe wartości wskaźnika stopnia zanieczyszczenia dotyczyły, w przypadku ziarna – chromu i ołowiu, a w przypadku słomy dodatkowo niklu. Uzyskane wartości powyżej jedności świadczą o większym nagromadzeniu tych pierwiastków w biomasie roślin nawożonych organicznie, w stosunku do nawożonych solami mineralnymi. Wartości wskaźnika translokacji były najmniejsze dla chromu i ołowiu.
słowa kluczowe: nawożenie, kompost, metale ciężkie, akumulacja, owies
język oryginału: polski