www.old.acta-agrophysica.org / polrocznik

vol. 10, nr. 1 (2007)


poprzedni artykuł    wróć do listy artykułów    następny artykuł

 
Metoda wyznaczania osiadania gleby poddanej obciążeniu wykorzystująca pomiary wilgotności objętościowej
Grzegorz Janik
(pobierz wersję PDF)
Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław

vol. 10 (2007), nr. 1, pp. 103-112
streszczenie: W pracy przedstawiono metodę szacowania osiadania gleby poddanej obciążeniu wykorzystującą technikę TDR. Postawiono hipotezę, że osiadanie to, do momentu całkowitego wyparcia powietrza z wolnych przestrzeni, jest jedyną przyczyną zmiany wilgotności objętościowej. Słuszność tak postawionej hipotezy, której uzasadnienie jest konieczne do zastosowania metody, wykazano na podstawie rozważań teoretycznych oraz przeprowadzonego eksperymentu polowego. Dodatkowo poprawność metody potwierdzono poprzez wykazanie liniowego związku pomiędzy naprężeniami i obliczonymi osiadaniami.
słowa kluczowe: technika TDR, osiadanie gleby
język oryginału: polski