www.old.acta-agrophysica.org / polrocznik

vol. 10, nr. 1 (2007)


poprzedni artykuł    wróć do listy artykułów    następny artykuł

 
Właściwości wodno-powietrzne wełny mineralnej Grodan® Master
Monika Jaroszuk-Sierocińska
(pobierz wersję PDF)
Instytut Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska, Akademia Rolnicza, ul. S. Leszczyńskiego 7 20-069 Lublin

vol. 10 (2007), nr. 1, pp. 113-120
streszczenie: Przeprowadzono badania właściwości wodno-powietrznych wełny mineralnej GRODAN® Master. W pracy omówiono szczegółowo te właściwości, które należy uznać za bardzo ważne przy ocenie stanu fizycznego podłoży w pojemnikach. Są to: pełna pojemność wodna, pojemnikowa pojemność wodna, czyli zawartość wody odpowiadająca potencjałowi –0,98 kPa, zawartość powietrza w stanie pojemnikowej pojemności wodnej (–0,98 kPa), a także retencja wody najłatwiej dostępnej od –0,98 do –9,81 kPa. Badana wełna charakteryzowała się bardzo dobrymi właściwościami z punktu widzenia potrzeb produkcji ogrodniczej w pojemnikach: bardzo dużą pełną pojemnością wodną – 12,40 kg∙kg-1, a przede wszystkim wyjątkowo wysoką pojemnikową pojemnością wodną – 11,23 kg∙kg-1. Pod względem właściwości powietrznych wełnę mineralną również należy ocenić pozytywnie. Pojemność powietrzna w stanie pojemnikowej pojemności wodnej (–0,98 kPa) wynosiła 0,09 m3∙m-3, a więc była nieznacznie niższa od wartości krytycznej, czyli 0,10 m3∙m-3. Już jednak spadek potencjału do –3,10 kPa spowodował wzrost pojemności powietrznej do 0,46 m3∙m-3, przy bardzo dużej zawartości wody (6,79 kg∙kg-1). Kształtując odpowiednio potencjał wody, można w podłożu z wełny mineralnej dobrać idealny układ stosunków wodno-powietrznych.
słowa kluczowe: wełna mineralna, właściwości wodno-powietrzne
język oryginału: polski