www.old.acta-agrophysica.org / polrocznik

vol. 10, nr. 1 (2007)


poprzedni artykuł    wróć do listy artykułów    następny artykuł

 
O relacji między strumieniem ciepła w glebie a promieniowaniem słonecznym
Jan Kossowski
(pobierz wersję PDF)
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

vol. 10 (2007), nr. 1, pp. 121-135
streszczenie: W oparciu o wyniki pomiarów przeprowadzonych podczas 42 dni bezopadowych w okresie wiosenno-letnim na polach doświadczalnych w Felinie koło Lublina analizowano przebiegi dzienne gęstości strumienia ciepła w glebie bez roślin w relacji do natężenia całkowitego promieniowania słonecznego, a także związek między sumami dodatnich wartości strumienia ciepła w glebie (wnikającego do niej w ciągu dnia) a sumami dobowymi promieniowania słonecznego i podstawowymi elementami meteorologicznymi. Stwierdzono, że stosunek wartości strumienia ciepła wnikającego do gleby do wartości promieniowania słonecznego zmienia się w przeciągu dnia w charakterystyczny sposób, jest większy w godzinach przedpołudniowych (z maksimum rzędu 0,25-0,3) niż popołudniowych, natomiast stosunek sumy dodatnich wartości strumienia ciepła w glebie do sumy promieniowania słonecznego kształtował się w rozpatrywanych dniach między 0,09 a 0,29 (średnio wynosił 0,18). Otrzymane równanie opisujące zależność między ilością ciepła wnikającego do gleby podczas dnia a sumą promieniowania słonecznego (wsp. determinacji 0,67) trudno jednak uznać za wystarczająco użyteczne do szacowania tych sum strumienia ciepła w glebie.
słowa kluczowe: strumień ciepła w glebie, całkowite promieniowanie słoneczne, dni bezopadowe
język oryginału: polski