www.old.acta-agrophysica.org / polrocznik

vol. 10, nr. 1 (2007)


poprzedni artykuł    wróć do listy artykułów    następny artykuł

 
Mikromorfograficzna analiza struktury podłoży ogrodniczych
Anna Słowińska-Jurkiewicz, Monika Jaroszuk-Sierocińska
(pobierz wersję PDF)
Instytut Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska, Akademia Rolnicza, ul. S. Leszczyńskiego 7 20-069 Lublin

vol. 10 (2007), nr. 1, pp. 207-217
streszczenie: Przeprowadzono badania struktury 14 podłoży ogrodniczych wykorzystywanych do uprawy roślin w pojemnikach. Do morfologicznej analizy struktury wykorzystano specjalne preparaty – zgłady jednostronne. Wykonano je, nasycając wcześniej przygotowane próbki podłoży roztworem żywicy poliestrowej Polimal-109. Próbki przygotowano w pojemnikach o wymiarach 8 x 9 x 4 cm z podłoży usypanych luźno w stanie wilgotności odpowiadającej polowej pojemności wodnej (–9,81 kPa). Wypolerowane powierzchnie zgładów jednostronnych posłużyły do sporządzenia rzeczywistych obrazów struktury po wprowadzeniu do pamięci komputera z rozdzielczością 600 x 600 punktów na cal. Stwierdzono, że struktura dwu grup badanych podłoży – mineralnych i organicznych znacznie się różniła. W luźnych podłożach organicznych najczęściej występowała w pełni wykształcona struktura agregatowa, zaś dla większości podłoży mineralnych charakterystyczna była struktura rozdzielnocząstkowa.
słowa kluczowe: struktura, podłoża ogrodnicze, analiza obrazu
język oryginału: polski