www.old.acta-agrophysica.org / polrocznik

vol. 9, nr. 3 (2007) 
1. Jerzy Boryczka , Maria Stopa-Boryczka :
OCHŁODZENIA I OCIEPLENIA KLIMATU EUROPY W XVIII-XXI WIEKU I ICH PRZYCZYNY
vol. 9, nr. 3 (2007), pp. 550-570
(pobierz wersję PDF)
2. Maja Bryk , Beata Kołodziej , Tomasz Serzysko :
WPŁYW PROCESÓW MROZOWYCH NA WŁAŚCIWOŚCI POWIETRZNE UGNIATANEJ RĘDZINY
vol. 9, nr. 3 (2007), pp. 571-582
(pobierz wersję PDF)
3. Danuta Drozd , Hanna Szajsner :
EFEKT ZASTOSOWANIA PRZEDSIEWNEJ STYMULACJI LASEROWEJ Dla NIEOPLEWIONYCH GENOTYPÓW OWSA
vol. 9, nr. 3 (2007), pp. 583-589
(pobierz wersję PDF)
4. Tadeusz Filipek , Paweł Harasim :
KUMULACJA PIERWIASTKÓW ŚLADOWYCH (Zn i Ni) W BIOMASIE PSZENICY JAREJ I RZEPAKU JAREGO DOKARMIANYCH DOLISTNIE MOCZNIKIEM I NAWOZAMI MIKROELEMENTOWYMI
vol. 9, nr. 3 (2007), pp. 591-602
(pobierz wersję PDF)
5. Paweł Glibowski :
Wpływ olejów roślinnych na teksturę bezwodnego tłuszczu mlecznego
vol. 9, nr. 3 (2007), pp. 603-612
(pobierz wersję PDF)
6. Tadeusz Górski :
WPŁYW SUMOWANIA OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH NA POSTAĆ DYSTRYBUANTY
vol. 9, nr. 3 (2007), pp. 613-622
(pobierz wersję PDF)
7. Krystyna Grabowska , Jan Grabowski , Ewa Dragańska , Joanna Słoń :
WPŁYW WARUNKÓW TERMICZNYCH I WILGOTNOŚCIOWYCH NA PRZEBIEG FAZ FENOLOGICZNYCH GROCHU SIEWNEGO W PÓŁNOCNO-ŚRODKOWEJ POLSCE
vol. 9, nr. 3 (2007), pp. 623-633
(pobierz wersję PDF)
8. Kazimierz Januszek , Ewa Błońska , Piotr Stanik :
UWAGI DOTYCZĄCE OZNACZANIA AKTYWNOŚCI DEHYDROGENAZ W GLEBACH TESTEM TTC - FORMAZAN
vol. 9, nr. 3 (2007), pp. 635-644
(pobierz wersję PDF)
9. Wiesława Kasperska-Wołowicz :
Niedobory wodne łąki na glebie torfowo-murszowej w różnych regionach agroklimatycznych Polski
vol. 9, nr. 3 (2007), pp. 645-655
(pobierz wersję PDF)
10. Barbara Bronisława Kram , Jan Woliński , Joanna Wolińska :
PORÓWNANIE CECH GEOMETRYCZNYCH ORZESZKÓW Z OKRYWĄ I BEZ U GRYKI FORMY RED COROLLA
vol. 9, nr. 3 (2007), pp. 657-664
(pobierz wersję PDF)
11. Barbara Krzysztofik , Piotr Nawara :
WPŁYW ROZŁOGU BULW POD KRZAKIEM ZIEMNIAKA NA ICH CECHY JAKOŚCIOWE
vol. 9, nr. 3 (2007), pp. 665-672
(pobierz wersję PDF)
12. Jacek Leśny , Krzysztof Szoszkiewicz , Radosław Juszcza , Janusz Olejnik , Tomasz Serba :
WSKAŹNIK ULISTOWIENIA LAI ROŚLINNOŚCI DRZEWIASTEJ I KRZEWIASTEJ TERENÓW PODMOKŁYCH
vol. 9, nr. 3 (2007), pp. 673-684
(pobierz wersję PDF)
13. Elżbieta Musiał , Marian S. Rojek :
EWAPOTRANSPIRACJA POTENCJALNA I OPADY ATMOSFERYCZNE WE WROCŁAWIU-SWOJCU W WIELOLECIU 1965-2000
vol. 9, nr. 3 (2007), pp. 685-698
(pobierz wersję PDF)
14. Ewelina Olba-Zięty , Jan Grabowski , Krystyna Grabowska :
PORÓWNANIE WYBRANYCH WARUNKÓW POGODOWYCH W DWÓCH MEZOREGIONACH POJEZIERZA MAZURSKIEGO
vol. 9, nr. 3 (2007), pp. 699-709
(pobierz wersję PDF)
15. Jan Olejniczak , Małgorzata Adamczak , Andrzej Wojciechowski :
SELEKCJA MUTANTÓW RZEPAKU OZIMEGO (BRASSICA NAPUS L.) O OBNIŻONEJ ZAWARTOŚCI SKŁADNIKÓW ANTYŻYWIENIOWYCH PRZY UDZIALE SPEKTROMETRII ODBICIOWEJ W BLISKIEJ PODCZERWIENI (NIRS)
vol. 9, nr. 3 (2007), pp. 711-717
(pobierz wersję PDF)
16. Ewa Ostrowska-Ligęza , Andrzej Lenart :
DOBÓR PARAMETRÓW RÓWNAŃ kinetyki ADSORPCJi PARY WODNEJ PRZEZ KAKAO INSTANT i jego składniki W POSTACI SYPKIEJ
vol. 9, nr. 3 (2007), pp. 719-731
(pobierz wersję PDF)
17. Janusz Podleśny :
WPŁYW NAPROMIENIOWANIA NASION LASEREM I DESYKACJI ROŚLIN NA PLONOWANIE I CECHY JAKOŚCIOWE NASION ŁUBINU BIAŁEGO
vol. 9, nr. 3 (2007), pp. 733-745
(pobierz wersję PDF)
18. Andrzej Rejak :
BADANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH SKROBIOWYCH FOLII BIODEGRADOWALNYCH
vol. 9, nr. 3 (2007), pp. 747-754
(pobierz wersję PDF)
19. Renata Różyło , Janusz Laskowski :
WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI PSZENICY JAREJ NA WODOCHŁONNOŚĆ MĄKI
vol. 9, nr. 3 (2007), pp. 755-765
(pobierz wersję PDF)
20. Barbara Skowera , Agnieszka Sękara , Elżbieta Jędrszczyk , Małgorzata Poniedziałek , Szymon Dziamba :
WPŁYW WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA PRZEBIEG WEGETACJI CIECIERZYCY POSPOLITEJ (CICER ARIETINUM L.)
vol. 9, nr. 3 (2007), pp. 767-782
(pobierz wersję PDF)
21. Hanna Szajsner , Danuta Drozd :
REAKCJA ODMIAN JĘCZMIENIA JAREGO NA PROMIENIOWANIE LASEROWE
vol. 9, nr. 3 (2007), pp. 783-790
(pobierz wersję PDF)
22. Jakub Wojkowski :
ZASTOSOWANIE WYSOKOROZDZIELCZYCH ZOBRAZOWAŃ SATELITARNYCH TERRA ASTER W BADANIACH TERMIKI POWIERZCHNI ZIEMI
vol. 9, nr. 3 (2007), pp. 791-807
(pobierz wersję PDF)
23. Andrzej Woźniak , Michał Staniszewski :
Plonowanie i jakość ziarna pszenicy twardej (triticum durum desf.) w zależności od jej udziału w zmianowaniu
vol. 9, nr. 3 (2007), pp. 809-816
(pobierz wersję PDF)