www.old.acta-agrophysica.org / polrocznik

vol. 1, nr. 1 (2003)


poprzedni numer    wróć do listy numerów    następny numer

 
1. Stanisław Radwan:
Środowisko przyrodnicze w obszarach wiejskich - stan, zagrożenia, ochrona
vol. 1, nr. 1 (2003), pp. 5-30
(pobierz wersję PDF)
2. Lucjan Agapow, Jarosław Nadobnik:
Znaczenie walorów przyrodniczych gminy Dobiegniew w zrównoważonym rozwoju
vol. 1, nr. 1 (2003), pp. 31-37
(pobierz wersję PDF)
3. Katarzyna Czepiel:
Wciornastki (thysanoptera, insecta) zebrane na tymianku pospolitym i melisie lekar-skiej w Fajsławicach (woj. lubelskie)
vol. 1, nr. 1 (2003), pp. 39-45
(pobierz wersję PDF)
4. Krzysztof Czernaś:
Funkcja fitopsammonu w przepływie biogenów na styku ląd/woda w mezotroficz-nym jeziorze Piaseczno
vol. 1, nr. 1 (2003), pp. 47-53
(pobierz wersję PDF)
5. Krzysztof Czernaś, Bogusław Sawicki, Jan Zawiślak:
Właściwości fizyczno-chemiczne wody z rowu opaskowego wokół składowiska odpadów przywęglowych w Bogdance w aspekcie jej gospodarczego wykorzystania
vol. 1, nr. 1 (2003), pp. 55-60
(pobierz wersję PDF)
6. Krzysztof Czernaś, Iwo Wojciechowski:
Warunki świetlne fotosyntetycznej produkcji zbiorowiska glonów eupsammonowych w piaszczystej plaży jeziora Piaseczno (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie)
vol. 1, nr. 1 (2003), pp. 61-67
(pobierz wersję PDF)
7. Henryk Czyż, Maria Trzaskoś, Joanna Szydłowska, Ryszard Malinowski:
Kształtowanie się zbiorowisk roślinnych na wyspie Chrząszczewskiej w warunkach oddziaływania wód słonych
vol. 1, nr. 1 (2003), pp. 69-75
(pobierz wersję PDF)
8. Roman Dziedzic, Marian Flis, Sławomir Beeger, Mariusz Wójcik:
Jakość osobnicza wilków w wybranych krajach nadbałtyckich
vol. 1, nr. 1 (2003), pp. 77-84
(pobierz wersję PDF)
9. Leszek Grzechnik:
Agroturystyka w Sobiborskim Parku Krajobrazowym
vol. 1, nr. 1 (2003), pp. 85-96
(pobierz wersję PDF)
10. Andrzej Hutorowicz:
Aktualny stan pła torfowcowego w dystroficznym jeziorze Smolak 28 lat po zakończeniu wapnowania i nawożenia mineralnego
vol. 1, nr. 1 (2003), pp. 97-107
(pobierz wersję PDF)
11. Teodor Kitczak, Henryk Czyż:
Wpływ użytkowania trwałych użytków zielonych na plonowanie oraz skład florystyczny i chemiczny runi
vol. 1, nr. 1 (2003), pp. 109-114
(pobierz wersję PDF)
12. Witold Kowalik, Paweł Buczyński:
Chrząszcze (Coleoptera) zasolonych wód z kopalni węgla Kamiennego w Bogdance
vol. 1, nr. 1 (2003), pp. 115-121
(pobierz wersję PDF)
13. Danuta Krupa, Krzysztof Czernaś:
Struktura i produktywność fitoplanktonu w zapadliskowym zbiorniku Nadrybie przy kopalni Bogdanka na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim
vol. 1, nr. 1 (2003), pp. 123-129
(pobierz wersję PDF)
14. Danuta Krupa, Krzysztof Czernaś:
Fitoplankton i jego produktywność w jeziorach Płotycze k. Urszulina i Wereszczyńskim w otulinie Poleskiego Parku Narodowego
vol. 1, nr. 1 (2003), pp. 131-138
(pobierz wersję PDF)
15. Elżbieta Patkowska:
Ochronne działanie mikroorganizmów antagonistycznych w ograniczaniu występo-wania niektórych grzybów chorobotwórczych przeżywających w glebie
vol. 1, nr. 1 (2003), pp. 139-144
(pobierz wersję PDF)
16. Magdalena Pogorzelec:
Charakterystyka populacji i stanowisk Salix lapponum L. w Poleskim Parku Narodowym
vol. 1, nr. 1 (2003), pp. 145-151
(pobierz wersję PDF)
17. Stanisław Radwan, Zbigniew Girsztowtt, Marcin Kolejko:
Ichtiofauna środkowego biegu rzeki Bug
vol. 1, nr. 1 (2003), pp. 153-161
(pobierz wersję PDF)
18. Małgorzata Raniszewska, Renata Gamrat:
Batrachofauna śródleśnych zbiorników wodnych w Puszczy Goleniowskiej
vol. 1, nr. 1 (2003), pp. 163-168
(pobierz wersję PDF)
19. Joanna Sender:
Sezonowa zmienność wybranych cech morfometrycznych makrofitów wynurzonych w jeziorach o różnej trofii
vol. 1, nr. 1 (2003), pp. 169-175
(pobierz wersję PDF)
20. Edyta Serafin:
Chruściki (trichoptera) wód okolic Radzynia Podlaskiego (Polska Wschodnia)
vol. 1, nr. 1 (2003), pp. 177-182
(pobierz wersję PDF)
21. Elżbieta Skorbiłowicz, Józefa Wiater:
Ocena jakości środowiska wodnego rzeki Nereśl w odcinku jej biegu przez obszar torfowisk i bagien
vol. 1, nr. 1 (2003), pp. 183-190
(pobierz wersję PDF)
22. Leszek Tymczyna, Janina Gołuszka, Anna Chmielowiec–Korzeniowska, Agata Drabik:
Jakość wody pitnej i wykorzystywanej na potrzeby gospodarcze w rejonach zagrożeń powodziowych
vol. 1, nr. 1 (2003), pp. 191-196
(pobierz wersję PDF)
23. Michał Wnuk:
Zróżnicowanie roślinności strumienia Świerszcz w Roztoczańskim Parku Naro-dowym w wyniku zabiegów melioracyjnych
vol. 1, nr. 1 (2003), pp. 197-203
(pobierz wersję PDF)