www.old.acta-agrophysica.org / polrocznik

vol. 10, nr. 1 (2007)


poprzedni numer    wróć do listy numerów    następny numer

 
1. Wiesław Bednarek, Przemysław Tkaczyk, Sławomir Dresler:
Zawartość metali ciężkich jako kryterium oceny jakości kapusty białej
vol. 10, nr. 1 (2007), pp. 7-18
(pobierz wersję PDF)
2. Marek Chabior, Bożena Michalska:
Ocena klimatu odczuwalnego w Polsce północno-wschodniej na podstawie temperatury radiacyjno-efektywnej (TRE)
vol. 10, nr. 1 (2007), pp. 19-29
(pobierz wersję PDF)
3. Marek Ćwintal, Mieczysław Wilczek:
Jakość di- i tetraploidalnej koniczyny czerwonej w zależności od przedsiewnej laserowej stymulacji nasion
vol. 10, nr. 1 (2007), pp. 31-46
(pobierz wersję PDF)
4. Marek Gancarz, Krystyna Konstankiewicz:
Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do szybkiego określenia wielkości i kształtu bulw ziemniaka
vol. 10, nr. 1 (2007), pp. 47-57
(pobierz wersję PDF)
5. Dorota Gawęda:
Wpływ systemów uprawy roli na zachwaszczenie soi
vol. 10, nr. 1 (2007), pp. 56-67
(pobierz wersję PDF)
6. Piotr Gliński, Zofia Stępniewska, Urszula Kotowska, Aneta Borkowska:
Występowanie jonów fosforanowych w glebach lessowych
vol. 10, nr. 1 (2007), pp. 69-77
(pobierz wersję PDF)
7. Katarzyna Głowacka, Wojciech Rybiński, Stanisław Jeżowski:
Regeneracja kalusa Miscanthus x giganteus przy wykorzystaniu stymulującego wpływu światła lasera helowo-neonowego
vol. 10, nr. 1 (2007), pp. 79-88
(pobierz wersję PDF)
8. Krzysztof Gondek:
Akumulacja metali ciężkich w owsie nawożonym kompostami
vol. 10, nr. 1 (2007), pp. 89-102
(pobierz wersję PDF)
9. Grzegorz Janik:
Metoda wyznaczania osiadania gleby poddanej obciążeniu wykorzystująca pomiary wilgotności objętościowej
vol. 10, nr. 1 (2007), pp. 103-112
(pobierz wersję PDF)
10. Monika Jaroszuk-Sierocińska:
Właściwości wodno-powietrzne wełny mineralnej Grodan® Master
vol. 10, nr. 1 (2007), pp. 113-120
(pobierz wersję PDF)
11. Jan Kossowski:
O relacji między strumieniem ciepła w glebie a promieniowaniem słonecznym
vol. 10, nr. 1 (2007), pp. 121-135
(pobierz wersję PDF)
12. Olga Kosynets, Artur Nosalewicz, Jolanta Cieśla:
Wpływ właściwości gleby na sorpcję ołowiu i kadmu w glebie
vol. 10, nr. 1 (2007), pp. 137-142
(pobierz wersję PDF)
13. Józef Kowalczuk, , Norbert Leszczyński, Janusz Zarajczyk:
Ocena jakości pracy dwurzędowego ogławiacza do marchwi firmy Weremczuk
vol. 10, nr. 1 (2007), pp. 143-148
(pobierz wersję PDF)
14. Vitaliya Levyk, Małgorzata Brzezińska:
Stan środowiska glebowego na terenie byłej kopalni siarki „Jaworów” (Ukraina) i „Machów” (Polska) w świetle aktualnych badań
vol. 10, nr. 1 (2007), pp. 149-157
(pobierz wersję PDF)
15. Bożena Michalska, Eliza Kalbarczyk:
Ocena intensywności suszy atmosferycznej na Nizinie Szczecińskiej w roku 2006 na tle wielolecia
vol. 10, nr. 1 (2007), pp. 159-173
(pobierz wersję PDF)
16. Janusz Podleśny, Wacław Strobel:
Wpływ odmiany i terminu siewu na plon oraz skład aminokwasowy białka nasion łubinu żółtego
vol. 10, nr. 1 (2007), pp. 175-185
(pobierz wersję PDF)
17. Andrzej Stanisław Samborski:
Opady atmosferyczne na Zamojszczyźnie w okresie wegetacji pszenicy ozimej w latach 1976-1995
vol. 10, nr. 1 (2007), pp. 187-192
(pobierz wersję PDF)
18. Piotr Skowron, Tadeusz Filipek, Mirosław Fidecki:
Wpływ osadu ściekowego z mleczarni na plonowanie buraka cukrowego
vol. 10, nr. 1 (2007), pp. 193-198
(pobierz wersję PDF)
19. Barbara Skwaryło-Bednarz:
Zawartośći Pb, Cu i Zn w glebach otuliny Roztoczańskiego Parku Narodowego i terenów produkcyjnych do niej przyległych
vol. 10, nr. 1 (2007), pp. 199-205
(pobierz wersję PDF)
20. Anna Słowińska-Jurkiewicz, Monika Jaroszuk-Sierocińska:
Mikromorfograficzna analiza struktury podłoży ogrodniczych
vol. 10, nr. 1 (2007), pp. 207-217
(pobierz wersję PDF)
21. Zygmunt Sobol:
Zmiany ubytków gęstości słupków i plastrów wyciętych z bulw ziemniaka wynikające z absorpcji wody
vol. 10, nr. 1 (2007), pp. 219-228
(pobierz wersję PDF)
22. Hanna Szajsner, Sylwia Lewandowska, Zbigniew Kurczych, Cecylia Karwowska:
Skutki przedsiewnego napromieniowania ziarniaków różnych form kukurydzy Zea Mays L.)
vol. 10, nr. 1 (2007), pp. 229-235
(pobierz wersję PDF)
23. Agnieszka Trela, Leszek Mościcki:
Wpływ obróbki mikrofalowej na stopień ekspandowania pelletów ziemniaczanych
vol. 10, nr. 1 (2007), pp. 237-246
(pobierz wersję PDF)
24. Andrzej Woźniak:
Jakość ziarna pszenicy ozimej odmiany Korweta w zmianowaniach o różnym jej udziale
vol. 10, nr. 1 (2007), pp. 247-255
(pobierz wersję PDF)