www.old.acta-agrophysica.org / polrocznik

vol. 11, nr. 1 (2008)


poprzedni numer    wróć do listy numerów    następny numer

 
1. Sławomir Bakier:
Wykorzystanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni do analizy oddziaływań pomiędzy wodą i węglowodanami w roztworach wodnych
vol. 11, nr. 1 (2008), pp. 7-21
(pobierz wersję PDF)
2. Irena Brzozowska :
Zawartość makroelementów w ziarnie pszenicy ozimej w zależności od sposobu pielęgnacji i nawożenia azotem
vol. 11, nr. 1 (2008), pp. 23-32
(pobierz wersję PDF)
3. Irena Brzozowska, Jan Brzozowski, Maria Hruszka, Bartosz Witkowski :
Wpływ herbicydów i mieszanin herbicydowych oraz sposobu stosowania azotu na plonowanie i strukturę plonu pszenicy ozimej
vol. 11, nr. 1 (2008), pp. 33-44
(pobierz wersję PDF)
4. Marek Chabior, Małgorzata Czarnecka:
Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na występowanie odwilży na Pomorzu
vol. 11, nr. 1 (2008), pp. 45-55
(pobierz wersję PDF)
5. Justyna Cybulska, Artur Zdunek, Roman Konskyy, Krystyna Konstankiewicz:
Analiza obrazu komórek tkanki jabłka po deformacji mechanicznej
vol. 11, nr. 1 (2008), pp. 57-69
(pobierz wersję PDF)
6. Adam Figiel, Agnieszka Kita:
Kinetyka suszenia, aktywność wody, skurcz oraz tekstura orzechów włoskich
vol. 11, nr. 1 (2008), pp. 71-80
(pobierz wersję PDF)
7. Klaudiusz Jałoszyński, Adam Figiel, Aneta Wojdyło:
Kinetyka suszenia oraz właściwości przeciwutleniające oregano
vol. 11, nr. 1 (2008), pp. 81-90
(pobierz wersję PDF)
8. Agnieszka Kita, Adam Figiel:
Wpływ różnych metod dosuszania na wybrane właściwości czipsów ziemniaczanych
vol. 11, nr. 1 (2008), pp. 91-100
(pobierz wersję PDF)
9. Jan Křen , Soňa Valtýniová:
Czeskie rolnictwo w okresie transformacji
vol. 11, nr. 1 (2008), pp. 101-116
(pobierz wersję PDF)
10. Halina Makała, Stanisław Tyszkiewicz, Maria Wawrzyniewicz:
Charakterystyka jakości i profilu sensorycznego popularnych rynkowych kiełbas średnio rozdrobnionych
vol. 11, nr. 1 (2008), pp. 117-130
(pobierz wersję PDF)
11. Antoni Murkowski, Elżbieta Skórska:
Porównanie fitotoksyczności organicznych związków ołowiu i cyny metodami luminescencyjnymi
vol. 11, nr. 1 (2008), pp. 131-140
(pobierz wersję PDF)
12. Ireneusz Ochmian, Józef Grajkowski::
Wpływ przechowywania na ubytki masy oraz zmiany jędrności owoców dwóch odmian truskawki
vol. 11, nr. 1 (2008), pp. 141-145
(pobierz wersję PDF)
13. Aneta Ocieczek:
Ocena przydatności izoterm sorpcji do określania współczynnika przyrostu wagowego w wyrobach makaronowych
vol. 11, nr. 1 (2008), pp. 147-157
(pobierz wersję PDF)
14. Michał Olkiewicz, Piotr Moch:
Wpływ receptury surowcowej na skład podstawowy i właściwości reologiczne modelowego produktu typu mortadella
vol. 11, nr. 1 (2008), pp. 159-173
(pobierz wersję PDF)
15. Tomasz Pukszta, Piotr Palich:
Przechowywanie mrożonego groszku zielonego i możliwości prognozowania jego trwałości
vol. 11, nr. 1 (2008), pp. 175-182
(pobierz wersję PDF)
16. Millena Ruszkowska , Aneta Ocieczek, Piotr Palich:
Właściwości sorpcyjne chrupek kukurydzianych i ryżowych
vol. 11, nr. 1 (2008), pp. 183-193
(pobierz wersję PDF)
17. Artur Serafin:
Zmiany w morfometrii i w użytkowaniu zlewni mezotroficznego jeziora Piaseczno w latach 1839-1977 na podstawie historycznych i współczesnych topograficznych materiałów kartograficznych
vol. 11, nr. 1 (2008), pp. 195-201
(pobierz wersję PDF)
18. Magdalena Skotnicka, Piotr Palich:
Woda w procesie czerstwienia w mrożonych wyrobach z ciasta drożdżowego
vol. 11, nr. 1 (2008), pp. 203-212
(pobierz wersję PDF)
19. Katarzyna Skupień, Ireneusz Ochmian, Józef Grajkowski:
Wpływ nawożenia mineralnego na wybrane cechy fizyczne i skład chemiczny owoców aronii
vol. 11, nr. 1 (2008), pp. 213-226
(pobierz wersję PDF)
20. Vladimír Smutný, Lubomír Neudert, Tamara Dryšlová:
Zróżnicowanie praktyk uprawowych w produkcji pszenicy ozimej
vol. 11, nr. 1 (2008), pp. 227-238
(pobierz wersję PDF)
21. Bogdan Stępień:
Rehydracja marchwi suszonej różnymi metodami
vol. 11, nr. 1 (2008), pp. 239-251
(pobierz wersję PDF)
22. Zofia Stępniewska, Agnieszka Wolińska, Anna Szafranek, Renata Lipińska:
Dynamiki gazów szklarniowych w glebach zanieczyszczonych fonofosem
vol. 11, nr. 1 (2008), pp. 253-262
(pobierz wersję PDF)
23. Stanisław Tyszkiewicz, Maria Wawrzyniewicz, Jerzy Strzelecki, Andrzej Borys:
Badania uwodnienia białek mięśniowych i łącznotkankowych mięsa świń
vol. 11, nr. 1 (2008), pp. 263-270
(pobierz wersję PDF)
24. Soňa Valtýniová, Jan Křen:
Analiza organicznego i tradycyjnego systemu uprawy roli – studium przypadku
vol. 11, nr. 1 (2008), pp. 271-278
(pobierz wersję PDF)
25. Michal Vondra, Vladimír Smutný:
Ocena skuteczności różnych dawek herbicydów w zwalczaniu komosy białej (Cheno-podium album) przy użyciu fluorescencji chlorofilu
vol. 11, nr. 1 (2008), pp. 279-289
(pobierz wersję PDF)
26. Jan Winkler:
Wpływ systemów uprawy gleby oraz zagospodarowania słomy na zachwaszczenie w łanie zbóż
vol. 11, nr. 1 (2008), pp. 291-301
(pobierz wersję PDF)
27. Artur Zdunek, Ludmyla Frankevych, Krystyna Konstankiewicz, Zbigniew Ranachowski:
Porównanie testu przebicia, emisji akustycznej i przestrzenno-czasowej korelacji plamkowej jako metod oceny jakości jabłek podczas symulowanych warunków obrotu handlowego
vol. 11, nr. 1 (2008), pp. 303-315
(pobierz wersję PDF)