www.old.acta-agrophysica.org / polrocznik

vol. 13, nr. 1 (2009)


poprzedni numer    wróć do listy numerów    następny numer

 
1. Andrzej Anders:
Wykorzystanie cech geometrycznych cząstek nasion wyki w ocenie skuteczności rozdrabniacza bijakowego
vol. 13, nr. 1 (2009), pp. 7-18
(pobierz wersję PDF)
2. Małgorzata Biniak-Pieróg, Anna Machowczyk, Wiesław Szulczewski, Andrzej Żyromski:
Weryfikacja modelu przepływu wody w strefie aeracji w latach 2004-2007 na podstawie badań terenowych
vol. 13, nr. 1 (2009), pp. 19-28
(pobierz wersję PDF)
3. Fabian Dajnowiec, Lidia Zander:
Zastosowanie mieszadła skrzydełkowego do oceny reologicznych cech pasztetów drobiowych
vol. 13, nr. 1 (2009), pp. 29-38
(pobierz wersję PDF)
4. Zenobiusz Dmowski, Halina Dzieżyc:
Potrzeby opadowe pszenicy jarej na glebach kompleksów pszennego dobrego i żytniego bardzo dobrego w północno-wschodniej Polsce
vol. 13, nr. 1 (2009), pp. 39-48
(pobierz wersję PDF)
5. Grzegorz Benedykt Durło, Joanna Kajewska:
Czynnik technologiczny w automatycznych stacjach meteorologicznych
vol. 13, nr. 1 (2009), pp. 49-66
(pobierz wersję PDF)
6. Paweł Glibowski, Agnieszka Gałązka:
Wpływ sił ścinających na właściwości teksturalne żeli inulinowych
vol. 13, nr. 1 (2009), pp. 67-76
(pobierz wersję PDF)
7. Ewa Gondek, Ewa Jakubczyk, Marek Maniewski:
Wpływ aktywności wody płatków owsianych na wybrane deskryptory emisji akustycznej
vol. 13, nr. 1 (2009), pp. 77-87
(pobierz wersję PDF)
8. Krzysztof Gondek:
Wpływ nawożenia na zawartość mobilnych form wybranych mikroelementów w glebie oraz ich wymywanie w doświadczeniu wazonowym
vol. 13, nr. 1 (2009), pp. 89-101
(pobierz wersję PDF)
9. Krzysztof Górnicki, Agnieszka Kaleta, Aneta Wierzbicka, Sylwia Pacak-Żuk:
Badanie przebiegu zmian objętości plasterków korzenia pietruszki podczas suszenia i nawilżania
vol. 13, nr. 1 (2009), pp. 103-112
(pobierz wersję PDF)
10. Krystyna Grabowska, Barbara Banaszkiewicz:
Wpływ temperatury powietrza i opadów atmosferycznych na plonowanie grochu siewnego w środkowej Polsce
vol. 13, nr. 1 (2009), pp. 113-120
(pobierz wersję PDF)
11. Ewa Jakubczyk, Ewa Gondek, Marek Maniewski:
Wpływ aktywności wody na charakterystykę mechaniczną płatków owsianych w masie
vol. 13, nr. 1 (2009), pp. 121-129
(pobierz wersję PDF)
12. Bogusława Jaśkiewicz:
Indeks zazielenienia liści (SPAD) pszenżyta ozimego w zależności od jego obsady i nawożenia NPK
vol. 13, nr. 1 (2009), pp. 131-139
(pobierz wersję PDF)
13. Eliza Kalbarczyk:
Trends in phenology of spring triticale in response to air temperature changes in Poland
vol. 13, nr. 1 (2009), pp. 141-153
(pobierz wersję PDF)
14. Katarzyna Kozłowicz, Franciszek Kluza:
Wpływ wybranych dodatków prozdrowotnych na właściwości herbatników z mrożonego ciasta
vol. 13, nr. 1 (2009), pp. 155-163
(pobierz wersję PDF)
15. Karolina Lentas, Dorota Witrowa-Rajchert:
Wpływ parametrów blanszowania na właściwości mechaniczne i barwę suszu korzeni selera
vol. 13, nr. 1 (2009), pp. 165-174
(pobierz wersję PDF)
16. Halina Makała, Jakub Kern Jędrychowski:
Effect of addition of cellulose preparation on the quality and structure of finely ground model processed meat products
vol. 13, nr. 1 (2009), pp. 175-184
(pobierz wersję PDF)
17. Agata Marzec, Ewa Jakubczyk:
Właściwości reologiczne pian przeznaczonych do suszenia
vol. 13, nr. 1 (2009), pp. 185-194
(pobierz wersję PDF)
18. Maciej Niedostatkiewicz:
Wpływ geometrii i szorstkości ścian na wielkość naporu materiału sypkiego na dno silosu
vol. 13, nr. 1 (2009), pp. 195-210
(pobierz wersję PDF)
19. Michał Olkiewicz, Piotr Moch, Agnieszka Ostrowska:
Wpływ zmiennej zawartości fosforu i kolagenu na charakterystykę reologiczną mortadeli
vol. 13, nr. 1 (2009), pp. 221-223
(pobierz wersję PDF)
20. Monika Panfil, Ewa Dragańska:
Zmiany warunków termicznych w Polsce północno-wschodniej na tle cyrkulacji atmosferycznej
vol. 13, nr. 1 (2009), pp. 225-236
(pobierz wersję PDF)
21. Hanna Siwek:
Aktywność alkalicznych fosfataz w ciekach wodnych zlokalizowanych na terenach wiejskich na tle wybranych fizykochemicznych wskaźników jakości wody
vol. 13, nr. 1 (2009), pp. 237-244
(pobierz wersję PDF)
22. Aldona Sobota, Anna Skwira:
Właściwości fizyczne i skład chemiczny makaronów wytłaczanych
vol. 13, nr. 1 (2009), pp. 245-260
(pobierz wersję PDF)
23. Zbigniew Stropek, Krzysztof Gołacki, Paweł Rowiński:
Wyznaczanie progu obicia jabłek
vol. 13, nr. 1 (2009), pp. 261-272
(pobierz wersję PDF)
24. Stanisław Włodek, Andrzej Biskupski, Jan Pabin:
Efekty wałowania redlin po sadzeniu ziemniaków w warunkach suszy wiosennej 2007 roku
vol. 13, nr. 1 (2009), pp. 273-280
(pobierz wersję PDF)
25. Piotr Zarzycki, Zbigniew Rzedzicki:
Wpływ dodatku komponentów wysokobiałkowych na właściwości fizyczne ekstrudatów kukurydziano-owsianych
vol. 13, nr. 1 (2009), pp. 281-291
(pobierz wersję PDF)