www.old.acta-agrophysica.org / polrocznik

vol. 14, nr. 3 (2009) 
1. Andrzej Anders: :
Właściwości geometryczne cząsteczek powstałych po obłuskiwaniu nasion pszczelnika mołdawskiego (Dracocephalum moldavicum L.)
vol. 14, nr. 3 (2009), pp. 533-541
(pobierz wersję PDF)
2. Sławomir Bakier:
Charakterystyka oddziaływań reologicznych występujących w zawiesinach krystalicznych glukozy pomiędzy fazą stałą i płynną
vol. 14, nr. 3 (2009), pp. 543-556
(pobierz wersję PDF)
3. Wiesław Bednarek, Przemysław Tkaczyk, Sławomir Dresler:
Kadm i ołów w jabłkach z sadów z integrowaną produkcją
vol. 14, nr. 3 (2009), pp. 557-565
(pobierz wersję PDF)
4. Ryszard Brodowski:
Wpływ wilgotności i gęstości gleby lessowej na powierzchniową erozję wodną
vol. 14, nr. 3 (2009), pp. 567-576
(pobierz wersję PDF)
5. Agnieszka Ciurzyńska, Andrzej Lenart:
Wpływ zamrażania oraz odwadniania osmotycznego surowca w różnych roztworach na wybrane właściwości liofilizowanych truskawek
vol. 14, nr. 3 (2009), pp. 577-590
(pobierz wersję PDF)
6. Agnieszka Grądzielewska, Daniela Gruszecka, Justyna Leśniowska-Nowak:
Ocena podobieństwa genetycznego mieszańców pszenżyta z Aegilops juvenalis (Thell.) Eig
vol. 14, nr. 3 (2009), pp. 591-602
(pobierz wersję PDF)
7. Grzegorz Janik:
Polowa metoda wyznaczania współczynników wykorzystywanych w równaniach ruchu wody glebowej
vol. 14, nr. 3 (2009), pp. 603-608
(pobierz wersję PDF)
8. Agnieszka Kita, Adam Figiel:
Wpływ parametrów obróbki termicznej na wybrane właściwości czipsów ziemniaczanych
vol. 14, nr. 3 (2009), pp. 609-617
(pobierz wersję PDF)
9. Ryszard Łubyk, Jacek Cymerman:
Uwarunkowania rozwoju rolnictwa w powiecie jarosławskim
vol. 14, nr. 3 (2009), pp. 619-627
(pobierz wersję PDF)
10. Mateusz Iwo Łukowski, Bogusław Usowicz:
Analiza indeksów wegetacji LAI i fCover dla wybranych obszarów Zachodniego Polesia
vol. 14, nr. 3 (2009), pp. 629-638
(pobierz wersję PDF)
11. Halina Makała, Stanisław Tyszkiewicz:
Effect of raw material composition on quality and nutritional value of market pâtés
vol. 14, nr. 3 (2009), pp. 639-648
(pobierz wersję PDF)
12. Monika Michalak-Majewska, Ewa Makarska:
Wpływ procesu kiełkowania ziarna jęczmienia jarego na wartość odżywczą białka
vol. 14, nr. 3 (2009), pp. 649-658
(pobierz wersję PDF)
13. Antoni Miś, Stanisław Grundas:
Wpływ obróbki cieplnej na zdolność ekspansji glutenu
vol. 14, nr. 3 (2009), pp. 659-674
(pobierz wersję PDF)
14. Artur Nosalewicz, Jan Kuś, Jerzy Lipiec:
Wpływ sposobu uprawy na opór penetracji gleby
vol. 14, nr. 3 (2009), pp. 675-682
(pobierz wersję PDF)
15. Józef Nurzyński, Katarzyna Dzida, Lidia Nowak:
Plonowanie i skład chemiczny sałaty w zależności od nawożenia azotowego i wapno-wania
vol. 14, nr. 3 (2009), pp. 683-689
(pobierz wersję PDF)
16. Michał Olkiewicz:
Zmiany konsystencji szynek surowych dojrzewających w czasie procesu produkcji na przykładzie szynek z wybranych polskich ras
vol. 14, nr. 3 (2009), pp. 691-700
(pobierz wersję PDF)
17. Agnieszka Palka, Piotr Palich:
Zmiany zawartości wody i jej wpływ na cechy organoleptyczne lodów w czasie przechowywania
vol. 14, nr. 3 (2009), pp. 701-712
(pobierz wersję PDF)
18. Jan Paluszek:
Wpływ polimeru terracottem na strukturę zerodowanej gleby płowej
vol. 14, nr. 3 (2009), pp. 713-724
(pobierz wersję PDF)
19. Millena Ruszkowska, Piotr Palich:
Właściwości sorpcyjne wybranych odżywek mlekozastępczych dla niemowląt
vol. 14, nr. 3 (2009), pp. 725-734
(pobierz wersję PDF)
20. Magdalena Skotnicka, Piotr Palich:
Wpływ fluktuacji temperatury przechowywania na czerstwienie mrożonych wyrobów drożdżowych
vol. 14, nr. 3 (2009), pp. 735-744
(pobierz wersję PDF)