www.old.acta-agrophysica.org / polrocznik

vol. 18, nr. 2 (2011) 
1. Anna Adamiak, Artur Zdunek, Andrzej Kurenda, Adam P. Kuczyński:
Charakterystyka i zastosowania zjawiska biospeckli w badaniach materiałów roślinnych (artykuł przegladowy)
vol. 18, nr. 2 (2011), pp. 215-224
(pobierz wersję PDF)
2. Patrycja Boguta, Zofia Sokołowska, Grzegorz Bowanko:
Wpływ stopnia wtórnych przeobrażeń gleb torfowo-murszowych na zawartość wybranych metali
vol. 18, nr. 2 (2011), pp. 225-233
(pobierz wersję PDF)
3. Dariusz Dziki, Monika Siastała, Janusz Laskowski:
Ocena właściwości fizycznych pieczywa handlowego
vol. 18, nr. 2 (2011), pp. 235-244
(pobierz wersję PDF)
4. Magdalena Frąc, Jerzy Lipiec, Agata Rutkowska, Karolina Oszust, Mateusz Półtorak:
Właściwości mikrobiologiczne gleby pod uprawą pszenicy ozimej w systemach eko-logicznym i konwencjonalnym
vol. 18, nr. 2 (2011), pp. 245-254
(pobierz wersję PDF)
5. Stanisław Grundas, Daniela Gruszecka, Krzysztof Kowalczyk, Zbigniew Niewiadom-ski:
Podatność ziarna pszenicy i pszenżyta na uszkodzenia bielma oznaczana metodą rentgenograficzną
vol. 18, nr. 2 (2011), pp. 255-268
(pobierz wersję PDF)
6. Grzegorz Janik, Małgorzata Szpila, Joanna Słowińska, Gabriela Brej, Mateusz Turkiewicz, Wojciech Skierucha, Tomasz Pastuszka:
Metoda wyznaczania strefy czułości sensorów TDR
vol. 18, nr. 2 (2011), pp. 269-286
(pobierz wersję PDF)
7. Emilia Janiszewska, Katarzyna Krupa, Dorota Witrowa-Rajchert:
Wpływ sposobu homogenizacji na wybrane właściwości fizyczne otrzymanych metodą suszenia rozpyłowego mikrokapsułek aromatu cytrynowego
vol. 18, nr. 2 (2011), pp. 287-296
(pobierz wersję PDF)
8. Grażyna Jurgiel-Małecka, Małgorzata Maciejewska, Danuta Brzostowska-Żelechowska:
Zmiany zawartości składników pokarmowych w glebie w uprawie cebuli nawożonej nawozami azotowymi
vol. 18, nr. 2 (2011), pp. 297-310
(pobierz wersję PDF)
9. Dorota Kalembasa, Krzysztof Pakuła, Dawid Jaremko:
Sorpcyjne właściwości gleb Wysoczyzny Siedleckiej
vol. 18, nr. 2 (2011), pp. 311-319
(pobierz wersję PDF)
10. Halina Makała, Stanisław Tyszkiewicz:
Charakterystyka jakości sensorycznej i stanu mikrobiologicznego rynkowych pasztetów mięsnych
vol. 18, nr. 2 (2011), pp. 321-334
(pobierz wersję PDF)
11. Marcin Mitrus, Agnieszka Wójtowicz:
Wybrane cechy jakościowe przekąsek ekstrudowanych z dodatkiem skrobi modyfikowanych
vol. 18, nr. 2 (2011), pp. 335-345
(pobierz wersję PDF)
12. Artur Nosalewicz, Morio Iijima, Jerzy Lipiec, Anna Król:
Użycie porowatych rurek do pomiarów poboru wody i jednoczesnego utrzymywania potencjału wody glebowej w doświadczeniach fitotronowych
vol. 18, nr. 2 (2011), pp. 347-354
(pobierz wersję PDF)
13. Magdalena Nosalewicz, Małgorzata Brzezińska, Marek Pasztelan, Grażyna Supryn:
Methane in the environment (a review)
vol. 18, nr. 2 (2011), pp. 355-373
(pobierz wersję PDF)
14. Carmen Liliana Rodríguez Páez, María Cristina Pérez Reyes, Claudia Hernández Aguilar, Flavio Arturo Domínguez Pacheco, Ernesto Moreno Martínez, Alfredo Cruz Orea, José Luis López Bonilla:
Zwalczanie naturalnych mikobiot w ziarnie kukurydzy za pomocą promieniowania ultrafioletowego (UVC)
vol. 18, nr. 2 (2011), pp. 375-388
(pobierz wersję PDF)
15. Jan Paluszek:
Jakość struktury zerodowanej gleby płowej ulepszanej terakrylem
vol. 18, nr. 2 (2011), pp. 389-397
(pobierz wersję PDF)
16. Piotr Parafiniuk, Joanna Wiącek, Marek Molenda, Piotr Frankowski:
Wpływ szerokości próbki i kształtu cząstek na charakterystyki jednoosiowego ściskania złoża materiału sypkiego
vol. 18, nr. 2 (2011), pp. 399-408
(pobierz wersję PDF)
17. Jerzy Rejman, Iwona Iglik, Ryszard Brodowski, Marcin Turski, Marian Smarz:
Ocena zmienności przestrzennej uziarnienia gleby i zawartości węgla organicznego w krajobrazie lessowym
vol. 18, nr. 2 (2011), pp. 409-419
(pobierz wersję PDF)
18. Renata Różyło, Janusz Laskowski, Dariusz Dziki:
Właściwości fizyczne chleba pszennego wypiekanego z ciasta o zróżnicowanych parametrach
vol. 18, nr. 2 (2011), pp. 421-430
(pobierz wersję PDF)
19. Ewelina Sapińska, Maria Balcerek, Maciej Stanisz, Ewelina Sapińska, Maria Balcerek, Maciej Stanisz, Ewelina Sapińska, Maria Balcerek, Maciej Stanisz:
Fermentacja alkoholowa gęstych zacierów kukurydzianych
vol. 18, nr. 2 (2011), pp. 431-441
(pobierz wersję PDF)
20. Stanisław Skonecki, Milena Potręć, Stanisław Skonecki, Milena Potręć:
Właściwości fizyczne i chemiczne odpadów rolniczych
vol. 18, nr. 2 (2011), pp. 443-455
(pobierz wersję PDF)
21. Zofia Sokołowska, Mieczysław Hajnos, Patrycja Boguta:
Porowatość mieszanin gleby lessopodobnej z preparatem keratyno-koro-mocznikowym
vol. 18, nr. 2 (2011), pp. 457-467
(pobierz wersję PDF)
22. Alicja Szatanik-Kloc, Dawid Wiater:
Wpływ temperatury wstępnego suszenia korzeni żyta na powierzchnię właściwą wyznaczaną z metod adsorpcyjnych
vol. 18, nr. 2 (2011), pp. 469-479
(pobierz wersję PDF)
23. Andrzej Woźniak, Dariusz Gontarz:
Ocena wybranych wyróżników jakości ziarna pszenicy twardej odmiany Floradur w zależności od uprawy roli i nawożenia azotem
vol. 18, nr. 2 (2011), pp. 481-489
(pobierz wersję PDF)