www.old.acta-agrophysica.org / polrocznik

vol. 19, nr. 1 (2012)


poprzedni numer    wróć do listy numerów    następny numer

 
1. Krzysztof Buksa, Anna Nowotna, Halina Gambuś:
Wpływ dodatku preparatu pentozanowego na właściwości ciasta i chleba z mąki żytniej
vol. 19, nr. 1 (2012), pp. 7-18
(pobierz wersję PDF)
2. Alicja Ceglińska, Grażyna Cacak-Pietrzak, Paulina Wolska, Agnieszka Wilamowska: :
Wykorzystanie mączki jęczmiennej w piekarstwie
vol. 19, nr. 1 (2012), pp. 19-27
(pobierz wersję PDF)
3. Sabina Galus, Andrzej Lenart:
Wpływ emulsji tłuszczowej na właściwości optyczne filmów serwatkowych
vol. 19, nr. 1 (2012), pp. 29-36
(pobierz wersję PDF)
4. Małgorzata Jasińska, Jan Trzciński, Izabela Dmytrów, , Anna Mituniewicz-Małek:
Koncentraty białek serwatkowych i preparaty serwatkowo-tłuszczowe jako zamienniki mleka w proszku w lodach nisko zamrożonych
vol. 19, nr. 1 (2012), pp. 37-50
(pobierz wersję PDF)
5. Mariusz Kormanek, Jacek Banach::
Wpływ nacisku jednostkowego wywieranego na glebę na jakość odnowienia wybranych gatunków drzew leśnych
vol. 19, nr. 1 (2012), pp. 51-66
(pobierz wersję PDF)
6. Hanna Kowalska, Agata Marzec, Katarzyna Omen:
Wpływ wstępnego odwadniania osmotycznego na wybrane właściwości rehydracyjne suszonych jabłek
vol. 19, nr. 1 (2012), pp. 65-76
(pobierz wersję PDF)
7. Ewa Ostrowska-Ligęza, Karolina Szulc, Magdalena Wirkowska, Agata Górska, Andrzej Lenart:
Wpływ aglomeracji i powlekania odżywek w proszku dla niemowląt na stabilność niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych
vol. 19, nr. 1 (2012), pp. 77-88
(pobierz wersję PDF)
8. Józef Paszczyk, Zdzisław Michalczyk:
Opis i analiza zmienności wskaźnika surowości suszy Palmera na obszarze Polski w okresie 1901-2000
vol. 19, nr. 1 (2012), pp. 89-110
(pobierz wersję PDF)
9. Millena Ruszkowska:
Właściwości sorpcyjne mąk przeznaczonych do wypieku chleba w warunkach domowych
vol. 19, nr. 1 (2012), pp. 111-121
(pobierz wersję PDF)
10. Joanna Rycielska, Mirosław Słowiński: :
Próba zastąpienia tłuszczu zwierzęcego olejem rzepakowym w kiełbasach homogenizowanych
vol. 19, nr. 1 (2012), pp. 123-132
(pobierz wersję PDF)
11. Paweł Sobczak, Kazimierz Zawiślak, Marian Panasiewicz, Jacek Mazur, Dariusz Piekarski:
Wpływ doboru sita oraz otwarcia przesłony cyklonu na proces separacji okrywy nasion rzepaku w separatorze pneumatyczno-sitowym
vol. 19, nr. 1 (2012), pp. 123-132
(pobierz wersję PDF)
12. Małgorzata Sobczyk, Krzysztof Glige:
Właściwości fizyczne i skład chemiczny makaronów pszenno-gryczanych i gryczanych
vol. 19, nr. 1 (2012), pp. 143-153
(pobierz wersję PDF)
13. Mariusz Spaczyński, Aleksandra Seta-Koselska, Paweł Patrzylas, Agniesz-ka Betlej, Ewa Skórzyńska-Polit:
Phytodegradation and biodegradation in rhizosphere as efficient methods of reclamation of soil contaminated by organic chemicals (a review)
vol. 19, nr. 1 (2012), pp. 155-169
(pobierz wersję PDF)
14. Zofia Stępniewska, Ewelina Tokarz:
Wpływ natężenia światła doprowadzonego poprzez światłowody na stan oksydoredukcyjny zawiesiny glebowej i formowane gazy
vol. 19, nr. 1 (2012), pp. 171-179
(pobierz wersję PDF)
15. Anna Szafranek-Nakonieczna, Zofia Stępniewska, Agnieszka Wołoszyn, Jakub Ciepielski:
Metanotrofy odpowiedzialne za utlenianie metanu w naturalnych torfowi-skach Polesia Lubelskiego
vol. 19, nr. 1 (2012), pp. 181-193
(pobierz wersję PDF)
16. Karolina Szulc, Jakub Estkowski, Arkadiusz Tuwalski, Andrzej Lenart:
Wpływ aktywności wody na sypkość mleka w proszku o różnym składzie surowcowym
vol. 19, nr. 1 (2012), pp. 195-202
(pobierz wersję PDF)
17. Kazimiera Zgórska, Magdalena Grudzińska:
Zmiany wybranych cech jakości bulw ziemniaka w czasie przechowywania
vol. 19, nr. 1 (2012), pp. 203-214
(pobierz wersję PDF)
18. Roman Zielonka, Leszek Jarosławski, Lucyna Słomińska, Jolanta Radke:
Wpływ fizycznej i amylolitycznej modyfikacji ziarna kukurydzy i produk-tów przemiału na zawartość wybranych składników
vol. 19, nr. 1 (2012), pp. 215-225
(pobierz wersję PDF)