www.old.acta-agrophysica.org / polrocznik

vol. 4, nr. 3 (2004) 
1. Jerzy Bohdziewicz:
Właściwości reologiczne miąższu warzyw rzepowatych
vol. 4, nr. 3 (2004), pp. 607-617
(pobierz wersję PDF)
2. Ryszard Brodowski, Jerzy Rejman:
Określenie wpływu wilgotności i stanu powierzchni gleby wytworzonej z piasku gliniastego na spływ powierzchniowy i zmyw gleby
vol. 4, nr. 3 (2004), pp. 619-624
(pobierz wersję PDF)
3. Marek Domoradzki, Wojciech Korpal:
Dobór składu mieszaniny pyłów do otoczkowania nasion rzodkiewki roztworem dekstryny
vol. 4, nr. 3 (2004), pp. 625-636
(pobierz wersję PDF)
4. Danuta Drozd, Hanna Szajsner, Jerzy Bieniek , Jan Banasiak :
Wpływ stymulacji laserowej na zdolność kiełkowania i cechy siewek różnych odmian owsa
vol. 4, nr. 3 (2004), pp. 637-643
(pobierz wersję PDF)
5. Józef B. Flizikowski, Ali A. Makhief Al-Zubiedy:
Model konstrukcyjny granulowania i rozdrabniania ziarna
vol. 4, nr. 3 (2004), pp. 645-659
(pobierz wersję PDF)
6. Marek Geodecki, Stanisław Grundas, Adam Kuczyński:
Wpływ liczby ziarniaków w kłosku na kształt rozkładu statystycznego grubości ziarna pszenicy ozimej
vol. 4, nr. 3 (2004), pp. 661-667
(pobierz wersję PDF)
7. Piotr Gliński, Zofia Stępniewska:
Zmiany właściwości oksydoredukcyjnych w słabo erodowanej glebie lessowej
vol. 4, nr. 3 (2004), pp. 669-676
(pobierz wersję PDF)
8. Krzysztof Gondek, Barbara Filipek-Mazur:
Zmiany zawartości rozpuszczalnych form żelaza i manganu oraz związków próchnicznych w osadzie ściekowym kompostowanym i wermikompostowanym
vol. 4, nr. 3 (2004), pp. 677-686
(pobierz wersję PDF)
9. Robert Kalbarczyk, Eliza Kalbarczyk:
Czasowo-przestrzenna struktura opadów atmosferycznych w okresie wegetacji różnych grup wczesności ziemniaka w Polsce
vol. 4, nr. 3 (2004), pp. 687-697
(pobierz wersję PDF)
10. Józef Kowalczuk, Janusz Zarajczyk:
Analiza jakości pracy taśmowego zespołu wysiewającego przy siewie nasion marchwi
vol. 4, nr. 3 (2004), pp. 699-705
(pobierz wersję PDF)
11. Adam Paweł Kuczyński, Rafał Rybczyński:
Pomiar odporności mechanicznej owoców maliny w teście pełzania
vol. 4, nr. 3 (2004), pp. 707-713
(pobierz wersję PDF)
12. Sławomir Kurpaska:
Wykorzystanie analizy wymiarowej do badania zagadnień przepływu ciepła w ogrzewanym podłożu
vol. 4, nr. 3 (2004), pp. 715-725
(pobierz wersję PDF)
13. Sławomir Kurpaska, Rafał Stokłosa:
Modelowanie pola temperatury w ogrzewanym podłożu z wykorzystaniem metody fikcyjnych źródeł ciepła
vol. 4, nr. 3 (2004), pp. 727-736
14. Helena Lis, Wojciech Kropornicki, Małgorzata Magdalena Lis:
Bilans cieplny suszarki owoców w zależności od warunków procesu
vol. 4, nr. 3 (2004), pp. 737-746
(pobierz wersję PDF)
15. Tadeusz Lis, Helena Lis, Ewa Kłoczek:
Zależność cech jakościowych liofilizatu, czasu suszenia i zużycia energii od jego wilgotności
vol. 4, nr. 3 (2004), pp. 747-752
(pobierz wersję PDF)
16. Grzegorz Łysiak, Janusz Laskowski:
Badania właściwości mechanicznych nasion bobiku dla oceny przebiegu procesu rozdrabniania
vol. 4, nr. 3 (2004), pp. 753-762
(pobierz wersję PDF)
17. Maciej Niedostatkiewicz:
Efekty dynamiczne podczas opróżniania dużych silosów
vol. 4, nr. 3 (2004), pp. 763-776
(pobierz wersję PDF)
18. Maciej Niedostatkiewicz, Zbigniew Chaniecki, Jacek Tejchman:
Zastosowanie tomografii do pomiaru zmian objętościowych materiału sypkiego w procesie opróżniania silosów
vol. 4, nr. 3 (2004), pp. 777-786
(pobierz wersję PDF)
19. Janusz Podleśny, Anna Podleśna:
Wpływ traktowania nasion polem magnetycznym na wzrost, rozwój i dynamikę gromadzenia masy bobiku (Ficia Faba Minor)
vol. 4, nr. 3 (2004), pp. 787-801
(pobierz wersję PDF)
20. Wojciech Skierucha, Marek A. Malicki:
Zintegrowany przełącznik mikrofalowy w systemie automatycznego pomiaru wilgotności gleby metodą TDR
vol. 4, nr. 3 (2004), pp. 803-808
(pobierz wersję PDF)
21. Hanna Szajsner, Danuta Drozd, Jerzy Bieniek:
Ocena efektu połączenia dwu sposobów poprawy wartości siewnej nasion pszenicy
vol. 4, nr. 3 (2004), pp. 809-813
(pobierz wersję PDF)
22. Grzegorz Szwed, Józef Łukaszuk:
Uszkodzenia nasion rzepaku jarego w warunkach działania sił udarowych
vol. 4, nr. 3 (2004), pp. 815-822
(pobierz wersję PDF)
23. Barbara Witkowska-Walczak, Jerzy Niewczas, Janusz Ostrowski:
Ocena możliwości parametryzacji polowej pojemności wodnej gleb regionu świętokrzyskiego na tle kraju
vol. 4, nr. 3 (2004), pp. 823-832
(pobierz wersję PDF)