www.old.acta-agrophysica.org / polrocznik

vol. 6, nr. 2 (2005) 
1. Sławomir Bakier:
Analiza możliwości określania udziału masowego krystalicznej glukozy w miodzie metodą stereologiczną
vol. 6, nr. 2 (2005), pp. 295-306
(pobierz wersję PDF)
2. Piotr Baranowski, Janusz Lipecki, Wojciech Mazurek, Ryszard T. Walczak:
Laboratoryjne badania nad możliwością wykorzystania temperatury powierzchni owoców do określania intensywności parowania jako istotnego parametru oceny jakości owoców
vol. 6, nr. 2 (2005), pp. 307-318
(pobierz wersję PDF)
3. Wiesław Bednarek:
Formy azotu w kupkówce pospolitej nawożonej zróżnicowanymi dawkami nawozów mineralnych
vol. 6, nr. 2 (2005), pp. 319-332
(pobierz wersję PDF)
4. Karol Bujak, Mariusz Frant:
Wpływ zróżnicowanej uprawy roli i poziomu nawożenia mineralnego na zapas wody i niektóre fizyczne właściwości gleby w płodozmianie
vol. 6, nr. 2 (2005), pp. 333-342
(pobierz wersję PDF)
5. Barbara Filipek-Mazur, Krzysztof Gondek:
Plonowanie i zawartość siarki w gorczycy białej jako efekt stosowania wieloskładnikowych nawozów zawierających siarkę
vol. 6, nr. 2 (2005), pp. 343-351
(pobierz wersję PDF)
6. Jerzy Jamroz, Artur Mazurek, Marek Bolibok, Wojciech Błaszczak:
Porównanie wartości wskaźników starzenia w ocenie wybranych produktów chmielowych
vol. 6, nr. 2 (2005), pp. 353-357
(pobierz wersję PDF)
7. Grzegorz Janik:
Zastosowanie reflektometrii czasowej (TDR) do wyznaczania poboru wody przez masę korzeniową kukurydzy w końcowej fazie wegetacji
vol. 6, nr. 2 (2005), pp. 359-369
(pobierz wersję PDF)
8. Bogusław M. Kaszewski, Marek Nowosad, Krzysztof Siwek :
Ocena warunków klimatycznych terenu gminy wąwolnica w województwie lubelskim pod kątem lecznictwa uzdrowiskowego
vol. 6, nr. 2 (2005), pp. 371-379
9. Józef Kołodziej, Krzysztof Liniewicz, Hanna Bednarek:
Intercepcja opadów atmosferycznych w łanach zbóż
vol. 6, nr. 2 (2005), pp. 381-391
(pobierz wersję PDF)
10. Adam Koniuszy, Andrzej Karbowy:
Koncepcja generatora energii zasilanego olejem napędowym z dodatkiem etanolu
vol. 6, nr. 2 (2005), pp. 393-400
11. Andrzej Kruczek:
Wpływ sposobu nawożenia różnymi rodzajami nawozów na gromadzenie suchej masy i składników mineralnych przez kukurydzę w początkowym okresie wzrostu
vol. 6, nr. 2 (2005), pp. 401-411
(pobierz wersję PDF)
12. Jacek Leśny, Radosław Juszczak:
Porównanie godzinowych i dobowych wartości elementów meteorologicznych nad uprawami rolniczymi
vol. 6, nr. 2 (2005), pp. 413-425
13. Barbara Michalska, Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz :
Elementy meteorologiczne kształtujące temperaturę gleby nieporośniętej i pod żytem w stacji agrometeorologicznej w Lipkach
vol. 6, nr. 2 (2005), pp. 425-441
(pobierz wersję PDF)
14. Anna Nieróbca:
Porównanie temperatury gleby na ugorze i pod murawą
vol. 6, nr. 2 (2005), pp. 443-453
(pobierz wersję PDF)
15. Barbara Olechnowicz-Bobrowska, Barbara Skowera, Jakub Wojkowski, Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek:
Warunki opadowe na stacji agrometeorologicznej w Garlicy Murowanej
vol. 6, nr. 2 (2005), pp. 455-463
(pobierz wersję PDF)
16. Zbysek Pavlík, Pavel Tesárek, Milena Jiřičková, Robert Černý:
Porównanie metody pojemnościowej oraz TDR w zastosowaniu do określania profili wilgotności materiałów budowlanych
vol. 6, nr. 2 (2005), pp. 465-472
(pobierz wersję PDF)
17. Włodzimierz Pawlak, Mariusz Siedlecki, Krzysztof Fortuniak, Kazimierz Kłysik:
Dobowa zmienność strumienia co2 nad polem pszenżyta
vol. 6, nr. 2 (2005), pp. 473-483
(pobierz wersję PDF)
18. Josef Pecen:
Parametry obciążeń udarowych ziarniaka pszenicy
vol. 6, nr. 2 (2005), pp. 485-496
(pobierz wersję PDF)
19. Elżbieta Radzka, Józef Starczewski, Grzegorz Koc:
Wpływ posuch na plonowanie owsa w środkowowschodniej Polsce
vol. 6, nr. 2 (2005), pp. 497-503
(pobierz wersję PDF)
20. Ryszard Rezler:
Wpływ wymiany tłuszczu preparatem skrobiowym E1412 na właściwości mechaniczno-reologiczne farszów mięsnych w trakcie obróbki cieplnej
vol. 6, nr. 2 (2005), pp. 505-514
21. Zbigniew Rzedzicki, Piotr Zarzycki:
Badania procesu ekstruzji mieszanin z udziałem lędźwianu i razówki owsianej
vol. 6, nr. 2 (2005), pp. 515-528
(pobierz wersję PDF)
22. Andrzej Stanisław Samborski:
Bioklimatyczne warunki Zamojszczyzny
vol. 6, nr. 2 (2005), pp. 529-536
(pobierz wersję PDF)
23. Barbara Sawicka:
Terminy pojawiania się i rozwoju Phytophthotra infestans [Mont.] de bary w zmiennych warunkach pola uprawnego
vol. 6, nr. 2 (2005), pp. 537-547
(pobierz wersję PDF)
24. Marcin Siłuch:
Ogólna charakterystyka rozkładu wilgotności względnej powietrza na Lubelszczyźnie w latach 1951-2000
vol. 6, nr. 2 (2005), pp. 549-560
(pobierz wersję PDF)
25. Alicja Szatanik-Kloc, Grzegorz Bowanko:
Wpływ stresu glinowego na geometryczny i energetyczny charakter korzeni roślin, badany metodą adsorpcji azotu
vol. 6, nr. 2 (2005), pp. 561-568
(pobierz wersję PDF)
26. Andrzej Złobecki, Bogusław Bożek:
Model procesu powstawania strat w czasie omłotu zbóż kombajnem
vol. 6, nr. 2 (2005), pp. 569-577