www.old.acta-agrophysica.org / polrocznik

vol. 8, nr. 2 (2006) 
1. Sylwia Andruszczak, Janusz Wiśniewski:
Wpływ sposobu zakładania plantacji na wielkość i jakość plonu korzeni prawoślazu lekarskiego (Athaea officinalis L.)
vol. 8, nr. 2 (2006), pp. 291-298
(pobierz wersję PDF)
2. Ewa Bekier-Jaworska, Bogdan Szostak:
Zawartość mineralnych form azotu w glebie na terenie ferm świń
vol. 8, nr. 2 (2006), pp. 299-308
(pobierz wersję PDF)
3. Edward Borowski, Sławomir Michałek:
Wpływ kondycjonowania nasion na wschody i wzrost siewek selera i pietruszki
vol. 8, nr. 2 (2006), pp. 309-318
(pobierz wersję PDF)
4. Maria Chrząstek, Edyta Paczos-Grzęda, Katarzyna Kruk:
Ocena zróżnicowania genetycznego polskich odmian owsa (Avena sativa L.)
vol. 8, nr. 2 (2006), pp. 319-326
(pobierz wersję PDF)
5. Mariusz Frant, Karol Bujak :
Wpływ uproszczeń w uprawie roli i poziomów nawożenia mineralnego na zachwaszczenie pszenicy jarej
vol. 8, nr. 2 (2006), pp. 327-336
(pobierz wersję PDF)
6. Paweł Glibowski:
Wpływ inuliny na właściwości reologiczne roztworów białek serwatkowych
vol. 8, nr. 2 (2006), pp. 337-345
(pobierz wersję PDF)
7. Waldemar Gustaw:
Zmiany właściwości reologicznych żeli białek serwatkowych podczas przechowywania
vol. 8, nr. 2 (2006), pp. 347-356
(pobierz wersję PDF)
8. Małgorzata Haliniarz:
Wybrane cechy biologiczne stulichy psiej (Descurainia Sophia (L.) Webb ex prantl
vol. 8, nr. 2 (2006), pp. 357-366
(pobierz wersję PDF)
9. Małgorzata Kawecka, Jan Dyduch:
Ocena cech biometrycznych i potencjału plonotwórczego roślin kilku odmian kopru ogrodowego (Anethum graveolens L.) w uprawie polowej na zbiór pęczkowy. Ocena cech biometrycznych
vol. 8, nr. 2 (2006), pp. 367-373
(pobierz wersję PDF)
10. Bożena Kiczorowska, Piotr Kiczorowski, Agnieszka Bochniarz:
Skład chemiczny skórki i miąższu jabłek odmian Jonica i Szampion wyprodukowanych w sadach województwa lubelskiego
vol. 8, nr. 2 (2006), pp. 375-383
(pobierz wersję PDF)
11. Hanna Klikocka:
Efektywność energetyczna różnych sposobów uprawy roli i nawożenia naturalnego w produkcji ziemniaka
vol. 8, nr. 2 (2006), pp. 385-393
(pobierz wersję PDF)
12. Barbara Kołodziej:
Wpływ nawożenia dolistnego na plonowanie żeń-szenia amerykańskiego (Panax quinquefolium L.)
vol. 8, nr. 2 (2006), pp. 395-403
(pobierz wersję PDF)
13. Józef Kołodziej, Hanna Bednarek, Krzysztof Liniewicz, Andrzej Samborski:
Dynamika zmienności średniej dekadowej temperatury powietrza w okolicy Lublina w pięćdziesięcioleciu 1951-2000
vol. 8, nr. 2 (2006), pp. 405-414
(pobierz wersję PDF)
14. Krzysztof Kowalczyk:
Zmienność alleliczna w locus Xgwm 261 w polskich odmianach pszenicy zwyczajnej zarejestrowanych do 1975 roku
vol. 8, nr. 2 (2006), pp. 415-421
(pobierz wersję PDF)
15. Piotr Kraska, Edward Pałys, Robert Kuraszkiewicz:
Zachwaszczenie łanu ziemniaka w zależności od systemu uprawy, poziomu nawożenia mineralnego i intensywności ochrony
vol. 8, nr. 2 (2006), pp. 423-433
(pobierz wersję PDF)
16. Beata Król:
Wpływ terminu siewu nasion na wzrost i plonowanie żmijowca babkowatego (Echium plantagineum L.)
vol. 8, nr. 2 (2006), pp. 435-440
(pobierz wersję PDF)
17. Ewa Kwiecińska-Poppe:
Plenność wybranych gatunków chwastów segetalnych na ciężkiej rędzinie czarnoziemnej
vol. 8, nr. 2 (2006), pp. 441-448
(pobierz wersję PDF)
18. Waldemar Martyn, Marek Jońca:
Wybrane właściwości chemiczne wód powierzchniowych w byłej kopalni siarki „Jeziórko” jako wskaźnik stanu środowiska po zakończeniu rekultywacji terenów górniczych
vol. 8, nr. 2 (2006), pp. 449-458
(pobierz wersję PDF)
19. Sławomir Michałek, Edward Borowski:
Plonowanie oraz zawartość tłuszczu, kwasów tłuszczowych i białka w nasionach krajowych odmian soi w warunkach suszy
vol. 8, nr. 2 (2006), pp. 459-471
(pobierz wersję PDF)
20. Elżbieta Podstawka-Chmielewska, Joanna Kurus, Joanna Kurus:
Wpływ deszczowania oraz różnych sposobów uprawy pożniwno-przedzimowej na zachwaszczenie wtórne buraka cukrowego na rędzinie
vol. 8, nr. 2 (2006), pp. 473-480
(pobierz wersję PDF)
21. Andrzej Stanisław Samborski:
Ekstremalne temperatury powietrza w okresach międzyfazowych pszenicy ozimej na Zamojszczyźnie
vol. 8, nr. 2 (2006), pp. 481-488
(pobierz wersję PDF)
22. Czesław Szewczuk, Danuta Sugier, Piotr Sugier:
Możliwość uprawy roślin przemysłowych w regionie zamojskim z uwzględnieniem warunków siedliskowych
vol. 8, nr. 2 (2006), pp. 489-499
(pobierz wersję PDF)
23. Grzegorz Szumiło, Leszek Rachoń:
Oddziaływanie fal elektromagnetycznych na plonowanie oraz jakość nagoziarnistych i oplewionych odmian jęczmienia jarego i owsa
vol. 8, nr. 2 (2006), pp. 401-508
(pobierz wersję PDF)
24. Andrzej Tarkowski:
Wpływ terminu zbioru na zawartość wybranych składników mineralnych w zielonce sidy (Sida hermaphrodita Rusby)
vol. 8, nr. 2 (2006), pp. 509-514
(pobierz wersję PDF)
25. Stanislaw Tryka:
Ocena czasu nawilżania okryw owocowo-nasiennych ziarna pszenicy metodą pomiarów ultrasłabej luminescencji
vol. 8, nr. 2 (2006), pp. 515-525
(pobierz wersję PDF)
26. Mieczysław Wilczek, Marek Ćwintal, Barbara Kornas-Czuczwar, Roman Koper:
Wpływ laserowej stymulacji nasion na plonowanie di- i tetraploidalnej koniczyny czerwonej w roku siewu
vol. 8, nr. 2 (2006), pp. 527-536
(pobierz wersję PDF)
27. Anna Winiarska-Mieczan, Krzysztof Koczmara:
Wpływ moczenia nasion fasoli (Phaseolus vulgaris), soi (Glycine max) i soczewicy (Lens culinaris) na ich skład chemiczny
vol. 8, nr. 2 (2006), pp. 537-543
(pobierz wersję PDF)