www.old.acta-agrophysica.org / polrocznik

vol. 8, nr. 4 (2006) 
1. Wiesław Bednarek, Przemysław Tkaczyk, Sławomir Dresler:
Zawartość metali ciężkich jako kryterium oceny jakości korzeni marchwi
vol. 8, nr. 4 (2006), pp. 779-790
(pobierz wersję PDF)
2. Jan Bocianowski, Wojciech Rybiński:
Wykorzystanie wielowymiarowej metodyki oceny cech ilościowych mutantów lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.) uzyskanych działaniem chemomutagenów i światła lasera helowo-neonowego
vol. 8, nr. 4 (2006), pp. 791-802
(pobierz wersję PDF)
3. Ewa Domian, Emilia Bialik:
Wybrane właściwości fizyczne soku jabłkowego w proszku
vol. 8, nr. 4 (2006), pp. 803-814
(pobierz wersję PDF)
4. Jadwiga Furczak:
Aktywność biochemiczna gleby płowej pod soją uprawianą w różnych systemach
vol. 8, nr. 4 (2006), pp. 815-824
(pobierz wersję PDF)
5. Krzysztof Gondek:
Zawartość różnych form metali ciężkich w osadach ściekowych i kompostach
vol. 8, nr. 4 (2006), pp. 825-838
(pobierz wersję PDF)
6. Ewa Jakubczyk, Agnieszka Kamińska:
Wpływ środków spieniających na strukturę pianek agarowych
vol. 8, nr. 4 (2006), pp. 839-850
(pobierz wersję PDF)
7. Monika Janowicz, Andrzej Lenart, Wioleta Idzikowska:
Wpływ parametrów obróbki osmotycznej na kinetykę adsorpcji pary wodnej przez liofilizowane truskawki
vol. 8, nr. 4 (2006), pp. 851-862
(pobierz wersję PDF)
8. Stanisław Konopka, Dariusz Choszcz:
Ocena przydatności fotoelektrycznego separatora do sortowania nasion grochu (Pisum sativum L.)
vol. 8, nr. 4 (2006), pp. 863-870
(pobierz wersję PDF)
9. Dariusz Kwaśniewski:
Analiza kosztów produkcji wierzby energetycznej w pierwszym roku uprawy
vol. 8, nr. 4 (2006), pp. 871-880
(pobierz wersję PDF)
10. Józef Łukaszuk, Marek Molenda, Józef Horabik:
Wpływ sposobu formowania złoża pszenicy na opór przepływu powietrza
vol. 8, nr. 4 (2006), pp. 881-891
(pobierz wersję PDF)
11. Dorota Nowak, Hoang Thi Thu Huong:
Wpływ degradacji enzymatycznej błonnika pokarmowego na jego właściwości sorpcyjne
vol. 8, nr. 4 (2006), pp. 893-901
(pobierz wersję PDF)
12. Jan Paluszek, Wojciech Żembrowski:
Wpływ polimeru żelowego Stockosorb na właściwości wodne i powietrzne erodowanych gleb płowych
vol. 8, nr. 4 (2006), pp. 903-913
(pobierz wersję PDF)
13. Wiktor Pietrzyk:
Standaryzacja badań wpływu pól elektromagnetycznych na materiały pochodzenia biologicznego
vol. 8, nr. 4 (2006), pp. 915-921
(pobierz wersję PDF)
14. Janusz Podleśny, Wacław Strobel:
Wpływ terminu siewu na kształtowanie wielkości plonu nasion i białka zróżnicowanych genotypów łubinu wąskolistnego
vol. 8, nr. 4 (2006), pp. 923-933
(pobierz wersję PDF)
15. Zbigniew Rzedzicki, Piotr Zarzycki:
Ekstruzja dwuślimakowa mieszanek wysokobłonnikowych z udziałem razówki owsianej
vol. 8, nr. 4 (2006), pp. 935-947
(pobierz wersję PDF)
16. Piotr Sienkiewicz:
Wpływ głęboszowania i nawożenia na wzrost jabłoni i grusz posadzonych po zlikwidowanym sadzie jabłoniowym
vol. 8, nr. 4 (2006), pp. 949-961
(pobierz wersję PDF)
17. Ryszard Siuda, Andrzej Grabowski, Stanisław Grundas:
Ocena możliwości zastosowania SKCS do wykrywania fuzariozy w ziarnie pszenicy
vol. 8, nr. 4 (2006), pp. 963-974
(pobierz wersję PDF)
18. Stanisław Skonecki, Janusz Laskowski:
Wpływ prędkości przemieszczenia tłoka na parametry zagęszczania pszenicy
vol. 8, nr. 4 (2006), pp. 975-984
(pobierz wersję PDF)
19. Zygmunt Sobol:
Zmiana ubytku gęstości bulw ziemniaka w wyniku absorpcji wody
vol. 8, nr. 4 (2006), pp. 985-993
(pobierz wersję PDF)
20. Zofia Sokołowska, Tadeusz Rudko, Piotr Bańka, Mieczysław Hajnos:
Sorpcja pary wodnej na łuszczynach rzepaku
vol. 8, nr. 4 (2006), pp. 995-1004
(pobierz wersję PDF)
21. Mariusz Świca, Jan Paluszek, Henryk Domżał:
Wpływ ugorów herbicydowych na strukturę i wodoodporność agregatów gleby sadu jabłoniowego
vol. 8, nr. 4 (2006), pp. 1005-1016
(pobierz wersję PDF)
22. Jerzy Tys, Izabella Jackowska, Roman Rybacki:
Wartość technologiczna nasion różnych odmian rzepaku ozimego przeznaczonych na biopaliwa
vol. 8, nr. 4 (2006), pp. 1017-1030
(pobierz wersję PDF)
23. Marian Wesołowski, Rafał Cierpiała:
Przedsiewne naświetlanie laserem nasion pszenicy ozimej a jej plonowanie
vol. 8, nr. 4 (2006), pp. 1031-1040
(pobierz wersję PDF)
24. Wanda Woźniak, Stanisław Grundas, Wojciech Rybiński:
Charakterystyki mechaniczne ziarna mutantów jęczmienia nieoplewionego
vol. 8, nr. 4 (2006), pp. 1041-1047
(pobierz wersję PDF)
25. Agnieszka Wójtowicz:
Wpływ parametrów ekstruzji na wybrane cechy tekstury makaronów błyskawicznych z semoliny
vol. 8, nr. 4 (2006), pp. 1049-1060
(pobierz wersję PDF)
26. Rudolf Michałek:
Miejsce agrofizyki w strukturze nauki
vol. 8, nr. 4 (2006), pp. 1061-1067
(pobierz wersję PDF)