www.old.acta-agrophysica.org / informacje_ogolne

Acta Agrophysics
wydawca:Instytut Agrofizyki
im. B. Dobrzańskiego
PAN w Lublinie
ISSN: 1234-4125