www.old.acta-agrophysica.org / informacje_ogolne

Acta Agrophysics
wydawca:Instytut Agrofizyki
im. B. Dobrzańskiego
PAN w Lublinie
ISSN: 1234-4125
Acta Agrophysica publikuje prace z zakresu zastosowań fizyki w badaniach właściwości materiałów oraz procesów występujących w produkcji i przetwarzaniu płodów rolnych, zwłaszcza w układach: gleba-roślina-atmosfera oraz gleba-roślina-maszyna-płody rolne, ze szczególnym uwzględnieniem stanu środowiska oraz jakości surowców i produktów żywnościowych.

W czasopismie publikowane są recenzowane, oryginalne prace naukowe.

Adres Wydawnictwa:
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN
ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
tel. 0048 81 744 50 61, fax. 0048 81 744 50 67
e-mail: w.wozniak@ipan.lublin.pl


Czasopismo jest umieszczone w następujących bazach:

Polish Scientific Journals Contents - Life Sci.
http://psjc.icm.edu.pl

Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej, AR Poznań
Agro-Librex
Agro-Agen

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Naukowe i Fachowe Polskie Czasopisma Elektroniczne
http://www.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma

Lonicera - serwis botaniczny
http://www.lonicera.hg.pl/bib/bib_wykaz.html

IndexCopernicus Journal Master List
http://journals.indexcopernicus.com/masterlist.php


Pełne teksty prac i ich streszczenia dostępne są na stronach:
www.acta-agrophysica.org


Procedura recenzowania

1. Nadesłane artykuły Redakcja poddaje wstępnej ocenie formalnej,
2. Redakcja wybiera Recenzentów, którzy posiadają co najmniej tytuł doktora habilitowanego oraz nie są zatrudnieni w jednostce macierzystej Autora,
3. Prace recenzowane są poufnie i anonimowo,
4. Autor otrzymuje dwie recenzje do wglądu, poprawia pracę, odsyła do Redakcji i jest z nią w stałym kontakcie do czasu wydania pracy drukiem.

Lista recenzentów jest publikowana w ostatnim zeszycie czasopisma (na zakończenie roku kalendarzowego)

Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zawarto w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” Warszawa 2011.

Formularz recenzji PDF


Redaktor Naczelny:
prof. dr hab. Józef Horabik

Przewodniczący Rady Redakcyjnej:
prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert

Zastępca Redaktora Naczelnego:
prof. dr hab. Grzegorz Józefaciuk

Sekretarz Redakcji:
dr Wanda Woźniak

Redaktor tematyczny:
prof. dr hab. Jerzy Lipiec

Redaktor statystyczny:
dr hab. Jerzy Niewczas, prof. nadzw.

Redaktor języka polskiego:
mgr Barbara Pietrasiewicz

Redaktor języka angielskiego:
mgr Tomasz Bylica

Rada Redakcyjna

Acta Agrophysica są do nabycia w dziale Wydawnictw Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie. Prenumeratę instytucjonalną można zamawiać w dziale Wydawnictw Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie oraz w oddziałach firmy Kolporter S.A. na terenie całego kraju. Informacje pod numerem infolinii 0801-205-555 lub na stronie internetowej http://www.kolporter-spolka-akcyjna.com.pl/prenumerata.asp

Instrukcje dla autorów monografii, lub artykułów.

Informacja o kosztach publikacji w Acta Agrophysica.

W serii Acta Agrophysica ukazały się następujące pozycje.