www.old.acta-agrophysica.org / monografie
wróć do listy rozdziałów
 
Zastosowanie metod chemiluminescencyjnych do badania procesów utleniania olejów roślinnych
Antoni Murkowski, Elżbieta Skórska
Zakład Fizyki, Instytut Inżynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza, ul. Papieża Pawła VI Nr 3, 71-459 Szczecin

Acta Agrophysica 93 (2003)

streszczenie:  W pracy opisano związek zjawiska chemiluminescencji z procesem wolnorodnikowego utleniania kwasów tłuszczowych w olejach oraz innych lipidach. Przedstawiono zestawy do pomiarów ultrasłabej i fotoindukowanej chemiluminescencji olejów roślinnych i podano przykłady zastosowań metod chemiluminescencyjnych do badania procesów termo- i fotoutleniania olejów. Porównano zarejestrowane sumy świetlne z przyrostami liczb nadtlenkowych w olejach wyekstrahowanych z nasion trzech odmian rzepaku o różnym składzie kwasów tłuszczowych, podczas ich termoutleniania w temperaturze 90oC. Przedstawiono także porównawcze wyniki pomiarów natężenia fotoindukowanej chemiluminescencji oraz przyrostu liczby nadtlenkowej w próbkach rafinowanego oleju rzepakowego poddanego fotoutlenianiu.
słowa kluczowe: chemiluminescencja, fotoutlenianie, liczba nadtlenkowa, suma świetlna, termoutlenianie
język oryginału: polski