www.old.acta-agrophysica.org / polrocznik

vol. 14, nr. 2 (2009)


poprzedni artykuł    wróć do listy artykułów    następny artykuł

 
Porównanie wrażliwości liści owsa uprawnego odmiany Akt i owsa głuchego na Dicuran 80 WP w mieszaninie z dwoma adjuwantami mierzone za pomocą fluorescencji chlorofilu
Elżbieta Skórska, Antoni Murkowski
(pobierz wersję PDF)
Katedra Fizyki i Agrofizyki, Instytut Inżynierii Rolniczej Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ul. Papieża Pawła VI/3, 71-459 Szczecin

vol. 14 (2009), nr. 2, pp. 463-468
streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki pomiarów fluorescencji chlorofilu liści roślin owsa uprawnego odmiany Akt i owsa głuchego poddanych działaniu herbicydu Dicuran 80 WP (s.a. chlorotoluron) z dwoma adiuwantami (Adpros 85 SL, Atpolan 80 EC). Chlorotoluron jako herbicyd mocznikowy jest inhibitorem fotosyntetycznego transportu elektronowego w fotosystemie II, co można mierzyć za pomocą specjalnego fluorymetru impulsowego PAM-210 poprzez parametr ETR (szybkość transportu elektronów). Dicuran 80 WP o stężeniu 0,5 mol•dm-3 spowodował zmniejszenie wartości ETR w liściach owsa głuchego, podczas gdy nie wpłynął na zmianę wartości tego parametru w porównaniu do kontroli w liściach owsa uprawnego. Adiuwanty Adpros 85 SL i Atpolan 80 EC dodane do Dicu-ranu wzmacniały działanie tego herbicydu.
słowa kluczowe: Avena fatua, Avena sativa, chlorotoluron, fluorescencja chlorofilu, fotosystem II, inhibitor fotosyntezy, owies, owies głuchy, transport elektronów
język oryginału: angielski