www.old.acta-agrophysica.org / polrocznik

vol. 14, nr. 2 (2009) 
1. Wiesław Bednarek, Przemysław Tkaczyk, Sławomir Dresler:
Plonowanie pszenicy ozimej w zależności od niektórych właściwości gleby i zabiegów agrotechnicznych
vol. 14, nr. 2 (2009), pp. 263-272
(pobierz wersję PDF)
2. Małgorzata Biniak-Pieróg, Joanna Kajewska, Andrzej Żyromski:
Wieloletnie tendencje maksymalnych wartości temperatury powietrza w półroczu letnim
vol. 14, nr. 2 (2009), pp. 273-285
(pobierz wersję PDF)
3. Krystyna Bryś:
Zmiany bilansu promieniowania powierzchni bez roślin i porośniętej trawą we Wrocławiu-Swojcu
vol. 14, nr. 2 (2009), pp. 287-302
(pobierz wersję PDF)
4. Stanisław Dzienia, Eleonora Wrzesińska, Stanisław Pużyński:
Specyfika rolnictwa na obszarze Krzesińskiego Parku Krajobrazowego
vol. 14, nr. 2 (2009), pp. 303-311
(pobierz wersję PDF)
5. Jarosław Frączek, Krzysztof Mudryk, Marek Wróbel, Jarosław Frączek, Krzysztof Mudryk, Marek Wróbel, Jarosław Frączek, Krzysztof Mudryk, Marek Wróbel:
Klon jesionolistny Acer negundo L. – nowy potencjalny gatunek energetyczny
vol. 14, nr. 2 (2009), pp. 313-322
(pobierz wersję PDF)
6. Ewa Gondek, Ewa Jakubczyk,, Aleksandra Sułek,, Grażyna Cacak-Pietrzak:
Wpływ nawożenia azotem i prędkości ściskania na emisję akustyczną ziarna wybranych odmian pszenicy jarej
vol. 14, nr. 2 (2009), pp. 323-334
(pobierz wersję PDF)
7. Ewa Jakubczyk, Ewa Gondek:
Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem na właściwości mechaniczne ziarna odmian pszenicy jarej
vol. 14, nr. 2 (2009), pp. 335-343
(pobierz wersję PDF)
8. Tomasz Jakubowski:
Efekt cieplny mikrofalowego ogrzewania bulwy ziemniaka
vol. 14, nr. 2 (2009), pp. 345-354
(pobierz wersję PDF)
9. Barbara Krzysztofik:
Wpływ uprawy roli na stopień wyrównania wielkości bulw ziemniaka i plon skrobi
vol. 14, nr. 2 (2009), pp. 355-365
(pobierz wersję PDF)
10. Deta Łuczycka:
Methodological aspects of testing electrical properties of honey
vol. 14, nr. 2 (2009), pp. 367-374
(pobierz wersję PDF)
11. Małgorzata Maciejewska, Jerzy Wybieralski, Danuta Brzostowska-Żelechowska:
Zanieczyszczenia manganem, cynkiem, miedzią i ołowiem rzeki Parsęty i jej dopływów
vol. 14, nr. 2 (2009), pp. 375-381
(pobierz wersję PDF)
12. Sławomir Obidziński:
Badania procesu zagęszczania wycierki ziemniaczanej
vol. 14, nr. 2 (2009), pp. 383-392
(pobierz wersję PDF)
13. Aneta Ocieczek, Robert Kostek:
Sorptive properties of type 2000 wheat and rye flours
vol. 14, nr. 2 (2009), pp. 393-402
(pobierz wersję PDF)
14. Ryszard Oleszczuk, Tomasz Gnatowski, Tomasz Brandyk:
Wilgotność krytyczna gleb torfowych jako kryterium nieodwracalności procesu pęcznienia
vol. 14, nr. 2 (2009), pp. 403-412
(pobierz wersję PDF)
15. Janusz Podleśny:
Wpływ ilości i rozkładu opadów w okresie wegetacji na wzrost, rozwój i plonowanie samokończących i tradycyjnych odmian bobiku
vol. 14, nr. 2 (2009), pp. 413-425
(pobierz wersję PDF)
16. Rajmund Przybylak, Rafał Maszewski:
Zmienność cyrkulacji atmosferycznej w regionie Bydgosko-Toruńskim w latach 1881-2005
vol. 14, nr. 2 (2009), pp. 427-447
(pobierz wersję PDF)
17. Katarzyna Skiba, Agnieszka Tys:
Alternatywne źródła energii w województwie lubelskim (artykuł przeglądowy)
vol. 14, nr. 2 (2009), pp. 449-461
(pobierz wersję PDF)
18. Elżbieta Skórska, Antoni Murkowski:
Porównanie wrażliwości liści owsa uprawnego odmiany Akt i owsa głuchego na Dicuran 80 WP w mieszaninie z dwoma adjuwantami mierzone za pomocą fluorescencji chlorofilu
vol. 14, nr. 2 (2009), pp. 463-468
(pobierz wersję PDF)
19. Barbara Skwaryło-Bednarz, Anna Krzepiłko:
Wpływ zróżnicowanego nawożenia NPK na zawartość chlorofilu w liściach dwóch odmian szarłatu (Amaranthus cruentus L.) uprawianego w siewie szerokorzędowym
vol. 14, nr. 2 (2009), pp. 469-477
(pobierz wersję PDF)
20. Cezary Sławiński, Jacek Cymerman, Krzysztof Lamorski, Magdalena Ryżak:
Stosunki wodne w wybranych glebach pod wierzbą krzewiastą i ślazowcem pensylwiańskim
vol. 14, nr. 2 (2009), pp. 479-489
(pobierz wersję PDF)
21. Hanna Szajsner:
Wstępna ocena wpływu światła lasera na zmiany cech morfologicznych i siły diastatycznej genotypów pszenicy ozimej
vol. 14, nr. 2 (2009), pp. 491-499
(pobierz wersję PDF)
22. Joanna Uscka-Kowalkowska:
Porównanie bezpośredniego promieniowania słonecznego i jego ekstynkcji w atmosferze w Warszawie i Mikołajkach
vol. 14, nr. 2 (2009), pp. 501-514
(pobierz wersję PDF)
23. Andrzej Woźniak::
Plonowanie i jakość ziarna pszenicy twardej odmiany Floradur w różnych systemach uprawy roli
vol. 14, nr. 2 (2009), pp. 515-526
(pobierz wersję PDF)