www.old.acta-agrophysica.org / polrocznik

vol. 10, nr. 1 (2007)


poprzedni artykuł    wróć do listy artykułów    następny artykuł

 
Wpływ systemów uprawy roli na zachwaszczenie soi
Dorota Gawęda
(pobierz wersję PDF)
Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Rolnicza, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

vol. 10 (2007), nr. 1, pp. 56-67
streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem płużnego i bezpłużnego systemu uprawy roli we współdziałaniu ze zróżnicowaną głębokością uprawy na skład gatunkowy, liczbę i powietrznie suchą masę chwastów w łanie soi. Na podstawie trzyletnich badań stwierdzono, że system bezpłużny i głęboka uprawa spowodowały wyraźny wzrost liczebności większości gatunków chwastów dominujących, w porównaniu z płużną i płytką uprawą roli. Badane w doświadczeniu systemy uprawy istotnie modyfikowały liczbę i powietrznie suchą masę chwastów. Większą wartość obu cech zaobserwowano w warunkach bezorkowej uprawy, gdzie liczba chwastów była o 54,6%, a powietrznie sucha masa chwastów o 51,7% większa niż na obiektach z uprawą płużną. Głębokość uprawy roli różnicowała istotnie liczbę chwastów na 1 m2. Na obiektach z głęboką uprawą wartość tej cechy była o 68,0% wyższa niż w warunkach uprawy płytkiej.
słowa kluczowe: system płużny, system bezpłużny, uprawa głęboka, uprawa płytka, zachwaszczenie soi
język oryginału: polski