www.old.acta-agrophysica.org / polrocznik

vol. 10, nr. 1 (2007)


poprzedni artykuł    wróć do listy artykułów    następny artykuł

 
Stan środowiska glebowego na terenie byłej kopalni siarki „Jaworów” (Ukraina) i „Machów” (Polska) w świetle aktualnych badań
Vitaliya Levyk1, Małgorzata Brzezińska2
(pobierz wersję PDF)
1 Instytut Ekologii Karpat Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, ul. Kozelnycka 4, 79026 Lwów, Ukraina
2 Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

vol. 10 (2007), nr. 1, pp. 149-157
streszczenie: Przedkarpacki Basen Siarki jest jednym z największych basenów siarki na świecie. W latach 90. XX wieku po zamknięciu kopalni siarki „Jaworów” (Ukraina) i „Machów” (Polska) pozostała znaczna powierzchnia zdewastowanych gruntów, gdzie prowadzona jest rolnicza lub leśna rekultywacja. W niektórych przypadkach tereny te poddawane są procesom przyrodniczego „samoodtwarzania się” gleb oraz roślinności. Badania prowadzone w Polsce i na Ukrainie wykazały, że grunty na terenach technogenicznych byłych kopalni siarki są potencjalnie żyznym substratem glebowym i po pewnym czasie ich właściwości zbliżają się do właściwości okolicznych gleb niezdegradowanych. Gleby pozostające po otworowych kopalniach siarki są bardziej zdewastowane oraz trudniejsze dla prac rekultywacyjnych, niż tereny po kopalniach odkrywkowych.
słowa kluczowe: kopalnia siarki, gleby zdegradowane, rekultywacja
język oryginału: polski