www.old.acta-agrophysica.org / polrocznik

vol. 10, nr. 1 (2007)


poprzedni artykuł    wróć do listy artykułów    następny artykuł

 
Wpływ osadu ściekowego z mleczarni na plonowanie buraka cukrowego
Piotr Skowron, Tadeusz Filipek, Mirosław Fidecki
(pobierz wersję PDF)
Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Akademia Rolnicza, Akademicka 15, 20-950 Lublin

vol. 10 (2007), nr. 1, pp. 193-198
streszczenie: Wpływ osadu ściekowego z mleczarni „Krasnystaw” na plonowanie buraka cukrowego określono na podstawie eksperymentu na glebie brunatnej. Obejmowało ono 6 obiektów: obiekt bez wapnowania i nawożenia organicznego – kontrolny, obiekt bez wapnowania z obornikiem, obiekt bez wapnowania z osadem ściekowym, wapnowanie bez nawożenia organicznego, wapnowanie z obornikiem, wapnowanie z osadem ściekowym. Osad ściekowy z mleczarni zawierał więcej azotu i fosforu, a mniej potasu niż obornik, natomiast zawartość metali ciężkich nie przekraczała dopuszczalnych norm dla odpadów stosowanych w rolnictwie. W doświadczeniu stwierdzono istotny wzrost plonu korzeni buraka w wyniku nawożenia osadem ściekowym i wapnowania.
słowa kluczowe: osad ściekowy, wapnowanie, burak cukrowy, plon
język oryginału: polski