www.old.acta-agrophysica.org / semi_year_book

vol. 19, nr. 1 (2012)


previous issue    back to issue's list    next issue

 
1. Krzysztof Buksa, Anna Nowotna, Halina Gambuś:
The influence of addition of pentosan preparation on rye dough and bread properties
vol. 19, nr. 1 (2012), pp. 7-18
(get PDF)
2. Alicja Ceglińska, Grażyna Cacak-Pietrzak, Paulina Wolska, Agnieszka Wilamowska: :
Utilisation of barley meal in bread production
vol. 19, nr. 1 (2012), pp. 19-27
(get PDF)
3. Sabina Galus, Andrzej Lenart:
Effect of fat emulsion on the optical properties of whey films
vol. 19, nr. 1 (2012), pp. 29-36
(get PDF)
4. Małgorzata Jasińska, Jan Trzciński, Izabela Dmytrów, , Anna Mituniewicz-Małek:
Whey protein concentrates and whey-fat preparations as powdered milk substitutes in soft serve ice cream
vol. 19, nr. 1 (2012), pp. 37-50
(get PDF)
5. Mariusz Kormanek, Jacek Banach::
Influence of unit pressure exerted on soil on quality of renewal of chosen species of trees
vol. 19, nr. 1 (2012), pp. 51-66
(get PDF)
6. Hanna Kowalska, Agata Marzec, Katarzyna Omen:
Effect of osmotic pretreatment on selected rehydration properties of dried apples
vol. 19, nr. 1 (2012), pp. 65-76
(get PDF)
7. Ewa Ostrowska-Ligęza, Karolina Szulc, Magdalena Wirkowska, Agata Górska, Andrzej Lenart:
Influence of agglomeration and coating on oxidation stability of essential unsaturated fatty acids of powdered baby formulas
vol. 19, nr. 1 (2012), pp. 77-88
(get PDF)
8. Józef Paszczyk, Zdzisław Michalczyk:
Description and analysis of Palmer drought severity index in Poland in 1901-2000
vol. 19, nr. 1 (2012), pp. 89-110
(get PDF)
9. Millena Ruszkowska:
Sorption properties of flour used in home bread baking
vol. 19, nr. 1 (2012), pp. 111-121
(get PDF)
10. Joanna Rycielska, Mirosław Słowiński: :
Test on animal fat substitution with rapeseed oil in comminuted sausages
vol. 19, nr. 1 (2012), pp. 123-132
(get PDF)
11. Paweł Sobczak, Kazimierz Zawiślak, Marian Panasiewicz, Jacek Mazur, Dariusz Piekarski:
Influence of screen selection and shutter opening on the separation process of rapeseed cover in pneumatic-screen separator
vol. 19, nr. 1 (2012), pp. 123-132
(get PDF)
12. Małgorzata Sobczyk, Krzysztof Glige:
Physical properties and chemical composition of wheat-buckwheat and buckwheat pasta
vol. 19, nr. 1 (2012), pp. 143-153
(get PDF)
13. Mariusz Spaczyński, Aleksandra Seta-Koselska, Paweł Patrzylas, Agniesz-ka Betlej, Ewa Skórzyńska-Polit:
Fitodegradacja i biodegradacja w ryzosferze jako skuteczne metody rekul-tywacji gruntów skażonych związkami organicznymi (artykuł przeglądowy)
vol. 19, nr. 1 (2012), pp. 155-169
(get PDF)
14. Zofia Stępniewska, Ewelina Tokarz:
Effect of light intensity introduced through optical fibres on soil redox status and gases evolution
vol. 19, nr. 1 (2012), pp. 171-179
(get PDF)
15. Anna Szafranek-Nakonieczna, Zofia Stępniewska, Agnieszka Wołoszyn, Jakub Ciepielski:
Methanotrophs responsible for methane oxidation in natural peats from Polesie Lubelskie Region
vol. 19, nr. 1 (2012), pp. 181-193
(get PDF)
16. Karolina Szulc, Jakub Estkowski, Arkadiusz Tuwalski, Andrzej Lenart:
Effect of water activity on flowability of infant milk powders of various raw material composition
vol. 19, nr. 1 (2012), pp. 195-202
(get PDF)
17. Kazimiera Zgórska, Magdalena Grudzińska:
Changes in selected quality parameters of potato tubers during storage
vol. 19, nr. 1 (2012), pp. 203-214
(get PDF)
18. Roman Zielonka, Leszek Jarosławski, Lucyna Słomińska, Jolanta Radke:
The influence of physical and amylolytic modification of corn grain and milling products on the content of selected components
vol. 19, nr. 1 (2012), pp. 215-225
(get PDF)