www.old.acta-agrophysica.org / monograph
1. 
Andrzej Wilczek, Wojciech Skierucha, Agnieszka Szypłowska:
Influence of moisture and salinity of soil on its dielectric permittivity
Acta Agrophysica 2011 (6), 197
(get PDF)
2. 
Joanna Lamorska, Jerzy Tys:
Physicochemical and health properties of fats
Acta Agrophysica 2011 (5), 196
(get PDF)
3. 
Hanna Klikocka, Jarosław Sachajko:
Comprehensive evaluation of potato and spring triticale cultivation technology
Acta Agrophysica 2011 (4), 195
(get PDF)
4. 
Agnieszka Wolińska, Zofia Stępniewska, Agnieszka Wołoszyn, Anna Pytlak, Agnieszka Dziuba:
Means of molecular nucleic acids analysis in soil investigations
Acta Agrophysica 2011 (3), 194
(get PDF)
5. 
Jan Paluszek:
Criteria of evaluation of physical quality of Polish arable soils
Acta Agrophysica 2011 (2), 191
(get PDF)
6. 
Joanna Wiącek, Marek Molenda, Józef Horabik:
Mechanical properties of granular agro-materials. Continuum and discrete approach
Acta Agrophysica 2011 (1), 190
(get PDF)
7. 
Paweł Szarlip, Teresa Włodarczyk, Małgorzata Brzezińska, Jan Gliński:
Production and uptake of nitrous oxide (N2O) as affected by soil conditions
Acta Agrophysica 2010 (8), 187
(get PDF)
8. 
Izabella Jackowska, Adam Kaczor:
Comprehensive solution of the problem of acidification of soils in the province of silesia caused by anthropogenic transformations
Acta Agrophysica 2010 (7), 186
(get PDF)
9. 
Ed. by Jacek Leśny:
Agrometeorology research
Acta Agrophysica 2010 (6), 185
(get PDF)
10. 
Ed. by Jacek Leśny:
Meteorology and climatology research
Acta Agrophysica 2010 (5), 184
(get PDF)
11. 
Ed. by Jacek Leśny:
Climate change research
Acta Agrophysica 2010 (4), 183
(get PDF)
12. 
Agnieszka Wolińska:
Dehydrogenase activity of soil microorganisms and oxygen availability during reoxidation process of selected mineral soils from Poland
Acta Agrophysica 2010 (3), 180
(get PDF)
13. 
Ed by B.H. Chojnicki:
Atmospheric heat and mass exchange research
Acta Agrophysica 2010 (2), 179
(get PDF)
14. 
Alicja Szatanik-Kloc:
CHANGES IN SURFACE PROPERTIES OF PLANT ROOTS DETERMINED BY ALUMINIUM AND COPPER PHYTOTOXICITY.
Acta Agrophysica 2010 (1), 176
(get PDF)
15. 
Magdalena Ryżak, Piotr Bartmiński, Andrzej Bieganowski:
Methods for determination of particle size distribution of mineral soils
Acta Agrophysica 2009 (4), 175
(get PDF)
16. 
Wojciech Rybiński, Bogusłw Szot:
Relations between agrophysics and genetics and breeding of cereals and legumes
Acta Agrophysica 2009 (3), 174
(get PDF)
17. 
Ed. by Henryk Czachor:
Analysis of components impacting a mineral soil wettability
Acta Agrophysica 2009 (2), 173
(get PDF)
18. 
Ed. by Jacek Leśny:
Climate change and agriculture in Poland - impacts, mitigation and adaptation measures
Acta Agrophysica 2009 (1), 169
(get PDF)
19. 
Tomasz Słowik, Izabella Jackowska, Wiesław Piekarski:
The environment pollution problems caused by the transport infrastructure at the example of the Roztocze National Park
Acta Agrophysica 2008 (5), 165
(get PDF)
20. 
Jan Paluszek, Wojciech Żembrowski:
Improvement of the soils exposed to erosion in a loessial landscape
Acta Agrophysica 2008 (4), 164
(get PDF)
21. 
Stefania Jezierska-Tys, Magdalena Frąc:
Investigation of the influence of dairy sewage sludge on microbiological and biochemical activity of soil
Acta Agrophysica 2008 (3), 160
(get PDF)
22. 
Piotr Baranowski:
Radiation temperature of chosen fruit and seed as a parameter of their quality evaluation (model investigation)
Acta Agrophysica 2008 (2), 159
(get PDF)
23. 
Artur Zdunek:
Instrumental method based on acoustic emission for evaluation of selected texture attributes of apples
Acta Agrophysica 2008 (1), 155
(get PDF)
24. 
Ewa A. Czyż, J. Lech Jugowar, Cezary Sławiński:
The greenhouse gas and ammonia emission in agriculture
Acta Agrophysica 2007 (4), 150
(get PDF)
25. 
Andrzej Plak :
FACTORS FORMATIVE CONTENT AND FORMS OF ARSENIC IN SOILS OF LUBLIN AGGLOMERATION
Acta Agrophysica 2007 (3), 149
(get PDF)
26. 
Elżbieta Jolanta Bielińska , Henryk Domżał :
THE ASSESSMENT OF SOIL ENVIRONMENT TRANSFORMATION AND THE STABILITY OF FOREST ECOSYSTEMS IN THE IMPACT AREA OF THE "PUŁAWY" S.A. NITROGEN PLANT
Acta Agrophysica 2007 (2), 145
(get PDF)
27. 
Janusz Nowak, Małgorzata Bzowska-Bakalarz , Wojciech Przystupa:
Field losses in hay and silage production
Acta Agrophysica 2007 (1), 144
(get PDF)
28. 
Adam Kuczyński:
Studies on the dynamics of browning and its application in the estimation of apple flesh freshness
Acta Agrophysica 2006 (5), 138
(get PDF)
29. 
Jerzy Rejman:
Effect of water and tillage erosion on transformation of soils and loess slopes
Acta Agrophysica 2006 (3), 136
(get PDF)
30. 
Małgorzata Brzezińska:
Impact of treated wastewater on biological activity and accompanying processes in organic soils (Field and model experiments)
Acta Agrophysica 2006 (2), 131
(get PDF)
31. 
Stanisław Sosnowski:
Causes of mechanical damage to bean seeds during harvest
Acta Agrophysica 2006 (1), 130
(get PDF)
32. 
Alicja Buczek:
Habitat conditions, ecology, resources and protection of saw sedge Cladium mariscus (L.) Pohl. in Lublin macroregion
Acta Agrophysica 2005 (9), 129
(get PDF)
33. 
Antoni Miś:
Influence of chosen factors on water absorption and rheological properties of gluten of bread wheat (triticum aestivum l.)
Acta Agrophysica 2005 (8), 128
(get PDF)
34. 
Stanisław Uziak, Zygmunt Brogowski, Tomasz Komornicki:
Properties of soil granulometric fractions formed from different parent material
Acta Agrophysica 2004 (7), 124
(get PDF)
35. 
Dorota Matyka-Sarzyńska, Zofia Sokołowska:
Physicochemical properties of mucks at different stage of secondary transformation
Acta Agrophysica 2005 (6), 123
(get PDF)
36. 
Wojciech Skierucha:
Temperarure influence on the reflectometric measurement of soil moisture
Acta Agrophysica 2005 (5), 122
(get PDF)
37. 
Wenanty Olszta , Dariusz Kowalski:
Integrated system of antierosion protection and water control of upland regions under intensive agriculture use
Acta Agrophysica 2005 (4), 121
(get PDF)
38. 
Stefan Russel, Andrzej I. Wyczółkowski:
Methods of determination of enzymes activity
Acta Agrophysica 2005 (3), 120
39. 
Urszula Kotowska, Teresa Włodarczyk:
Nitrogen transformation in soil irrigated with purified wastewater
Acta Agrophysica 2005 (2), 119
(get PDF)
40. 
Andrzej Bieganowski:
Metrological aspects of estimation of potential oxygen flux density in soil
Acta Agrophysica 2005 (1), 118
(get PDF)
41. 
Ignacy Niedziółka, Mariusz Szymanek, Rafał Rybczyński:
Sweet corn production technology
Acta Agrophysica 2004 (8), 114
(get PDF)
42. 
Zofia Stępniewska, Grażyna Przywara, Riccardo Paolo Bennicelli:
Plant response in anaerobic condition
Acta Agrophysica 2004 (7), 113
(get PDF)
43. 
Ryusuke Hatano, Jerzy Lipiec:
Effects of land use and cultural practices on greenhouse gas fluxes in soil
Acta Agrophysica 2004 (6), 109
(get PDF)
44. 
Mariusz Szymanek, Ignacy Niedziółka, Bohdan Dobrzański jr:
Właściwości fizyczne ziarna kukurydzy cukrowej w aspekcie jego mechanicznego odcinania
Acta Agrophysica 2004, 107
(get PDF)
45. 
Bogusław Usowicz, Mieczysław Hajnos, Zofia Sokołowska, Grzegorz Józefaciuk, Grzegorz Bowanko, Jan Kossowski:
Spatial variability of physical and chemical soil properties in a field and commune scale
Acta Agrophysica 2004 (3), 103
(get PDF)
46. 
Stanisław Grundas:
Charakterystyka właściwości fizycznych ziarniaków w kłosach pszenicy zwyczajnej Triticum Aestivum L.
Acta Agrophysica 2004 (2), 102
(get PDF)
47. 
Marcin Turski, Barbara Witkowska-Walczak:
Fizyczne właściwości gleb płowych wytworzonych z utworów pyłowych różnej genezy
Acta Agrophysica 2004 (1), 101
(get PDF)
48. 
Ryszard T. Walczak, Jan Gliński , Józef Horabik:
Agrophysics and its role in the development of agricultural sciences
Acta Agrophysica 2003, 100
49. 
Jerzy Tys, Wiesław Piekarski, Izabella Jackowska, Adam Kaczor, Grzegorz Zając, Paweł Starobrat:
Technologiczne i ekonomiczne uwarunkowania produkcji biopaliwa z rzepaku
Acta Agrophysica 2003, 99
(get PDF)
50. 
Jerzy Niewczas:
A method of the assessment of quality changesof agricultural materials at using of transition tables
Acta Agrophysica 2003, 94
(get PDF)
51. 
Ryszard T. Walczak, Wanda Woźniak:
Zastosowanie fizyki w naukach rolniczych część II
Acta Agrophysica 2003, 93
52. 
Jarosław Frączek, Janusz Kaczorowski, Zbigniew Ślipek, Józef Horabik, Marek Molenda:
Standaryzacja metod pomiaru właściwości fizyczno-mechanicznych roślinnych materiałów ziarnistych
Acta Agrophysica 2003, 92
(get PDF)
53. 
Radwan Stanisław:
Przyrodnicze podstawy ochrony i odnowy ekosystemów wodno-torfowiskowych w obszarze funkcjonalnym poleskiego parku narodowego na tle antropogenicznych przekształceń środowiska przyrodniczego
Acta Agrophysica 2003, 91
54. 
Cezary Sławiński:
Influence of soil solid phase parameters on values of hydraulic conductivity coefficient
Acta Agrophysica 2003, 90
(get PDF)