www.old.acta-agrophysica.org / polrocznik

vol. 17, nr. 2 (2011) 
1. Agnieszka Baran, Grzegorz Pińczuk, Tadeusz Zając, Czesława Jasiewicz::
Wpływ odmiany i sposobu nawożenia na zawartość i nagromadzenie makroelementów w charakterystycznych fazach rozwojowych kukurydzy (Zea mays)
vol. 17, nr. 2 (2011), pp. 255-265
(pobierz wersję PDF)
2. Wiesław Bednarek:
Oddziaływanie nawożenia mineralnego na plonowanie tymotki łąkowej
vol. 17, nr. 2 (2011), pp. 267-275
(pobierz wersję PDF)
3. Jerzy Bieniek, Marta Domaradzka, Kazimierz Przybysz, Wojciech Woźniakowski:
Wykorzystanie paliw alternatywnych na bazie wyselekcjonowanych frakcji odpadów komunalnych i przemysłowych w Cementowni Górażdże
vol. 17, nr. 2 (2011), pp. 277-288
(pobierz wersję PDF)
4. Agnieszka Ciurzyńska, Dariusz Piotrowski, Monika Janowicz, Iwona Sitkiewicz, Andrzej Lenart:
Wpływ temperatury i ciśnienia w komorze suszarki próżniowej na właściwości rehydracyjne suszonych truskawek
vol. 17, nr. 2 (2011), pp. 289-300
(pobierz wersję PDF)
5. Andrzej Gregorczyk, Bożena Michalska:
Zmienność temperatury powietrza w Szczecinie w latach 1949-2008
vol. 17, nr. 2 (2011), pp. 301-309
(pobierz wersję PDF)
6. Tomasz Jakubowski:
Model plonowania roślin ziemniaka (Solanum tuberosum L.) wyrosłych z sadzeniaków napromienionych mikrofalami
vol. 17, nr. 2 (2011), pp. 311-323
(pobierz wersję PDF)
7. Beata Król:
Zawartość tłuszczu w nasionach i skład kwasów tłuszczowych oleju wiesiołka dziwnego (Oenothera paradoxa) w zależności od nawożenia mineralnego i warunków glebowych
vol. 17, nr. 2 (2011), pp. 325-0
(pobierz wersję PDF)
8. Ryszard Kulig, Stanisław Skonecki:
Wpływ wilgotności na parametry procesu zagęszczania wybranych roślin energetycznych
vol. 17, nr. 2 (2011), pp. 335-344
(pobierz wersję PDF)
9. Cezary Kwiatkowski, Marian Wesołowski, Jolanta Juszczak:
Wpływ adiuwantów oraz zredukowanych dawek środków ochrony roślin na skład pokarmowy ziarna jęczmienia jarego
vol. 17, nr. 2 (2011), pp. 345-357
(pobierz wersję PDF)
10. Karolina Lentas, Dorota Witrowa-Rajchert, Maria Hankus:
Wpływ parametrów blanszowania oraz metody suszenia na właściwości mechaniczne suszonych pieczarek
vol. 17, nr. 2 (2011), pp. 359-368
(pobierz wersję PDF)
11. Ewa Majewska, Jolanta Kowalska:
Badanie korelacji pomiędzy przewodnością elektryczną i zawartością popiołu w wybranych miodach pszczelich
vol. 17, nr. 2 (2011), pp. 369-376
(pobierz wersję PDF)
12. Janusz Podleśny, Anna Podleśna:
Wpływ wody uzdatnionej magnetycznie na wzrost, rozwój i plonowanie łubinu wąskolistnego
vol. 17, nr. 2 (2011), pp. 377-386
(pobierz wersję PDF)
13. Stanisław Tyszkiewicz, Maria Wawrzyniewicz, Andrzej Borys:
Czynniki wpływające na zawartość fosforu fizjologicznego w mięsie wieprzowym
vol. 17, nr. 2 (2011), pp. 387-393
(pobierz wersję PDF)
14. Ewa Wachowicz: :
Nowoczesne algorytmy sterowania mikroklimatem w przechowalniach
vol. 17, nr. 2 (2011), pp. 395-404
(pobierz wersję PDF)
15. Mariusz Wądrzyk, Janusz Jakóbiec:
Proces pirolizy mikroalg jako efektywny sposób pozyskania ciekłego biopaliwa
vol. 17, nr. 2 (2011), pp. 405-419
(pobierz wersję PDF)
16. Adam Zdybel, Sławomir Gawłowski, Janusz Laskowski: :
Wpływ wilgotności na właściwości fizyczne i parametry procesu rozdrabniania ziarna pszenicy odmiany Muszelka
vol. 17, nr. 2 (2011), pp. 421-431
(pobierz wersję PDF)
17. Gabriela Zięć, Halina Gambuś, Stanisław Kowalski, Bohdan Achrem-Achremowicz:
Wybrane właściwości fizyczne mąki owsianej oraz jej interakcje z hydrokoloidami w porównaniu z mąkami chlebowymi
vol. 17, nr. 2 (2011), pp. 433-447
(pobierz wersję PDF)