www.old.acta-agrophysica.org / polrocznik

vol. 2, nr. 2 (2003) 
1. Hanna Maria Baranowska, Włodzimierz Dolata, Elżbieta Piotrowska, Michał Piątek:
Ocena wpływu zastąpienia tłuszczu preparatem błonnika grochu na stan związania wody w farszach wędlin drobno rozdrobnionych
vol. 2, nr. 2 (2003), pp. 293-300
(pobierz wersję PDF)
2. Adam Figiel, Tomasz Zięba, Deta Łuczycka, Ewa Masłyk:
Wpływ wilgotności tworzywa biodegradowalnego sporządzonego metodą prasowania na wybrane właściwości fizyczne
vol. 2, nr. 2 (2003), pp. 301-310
(pobierz wersję PDF)
3. Agnieszka Kita, Andrzej Michalski, Grażyna Lisińska :
Porównanie zmian wilgotności czipsów ziemniaczanych podczas przechowywania z użyciem logistycznego modelu regresji
vol. 2, nr. 2 (2003), pp. 311-320
(pobierz wersję PDF)
4. Janusz Kalbarczyk:
Wpływ liofilizacji na zawartość substancji aktywnych biologicznie w owocnikach wybranych gatunków grzybów jadalnych
vol. 2, nr. 2 (2003), pp. 321-330
(pobierz wersję PDF)
5. Ryszard Kramkowski, Marian Szarycz, Bogdan Stępień, Marcin Fidos:
Badanie rehydracji marchwi suszonej mikrofalowo pod obniżonym ciśnieniem
vol. 2, nr. 2 (2003), pp. 331-338
(pobierz wersję PDF)
6. Ryszard Kramkowski, Bogdan Stępień, Stanisław Peroń:
Wybrane aspekty sublimacyjnego suszenia przy wytwarzaniu żywności szybkoodtwarzalnej
vol. 2, nr. 2 (2003), pp. 339-346
(pobierz wersję PDF)
7. Halina Makała:
Rola preparatu inuliny w kształtowaniu jakości modelowego produktu mięsnego
vol. 2, nr. 2 (2003), pp. 347-355
(pobierz wersję PDF)
8. Danuta M. Napierała, Piotr Biskupski, Grażyna B. Plenzler:
Badania kinetyki ewakuacji wody w procesie krystalizacji glukozy
vol. 2, nr. 2 (2003), pp. 357-366
(pobierz wersję PDF)
9. Michał Olkiewicz, Barbara Kłossowska, Edward Pospiech, Bożena Grześ:
Wpływ wybranych dodatków na właściwości funkcjonalne wieprzowego mięsa PSE
vol. 2, nr. 2 (2003), pp. 367-379
(pobierz wersję PDF)
10. Stanisław Peroń, Ryszard Kramkowski, Anna Pęksa, Zbigniew Zdrojewski:
Wpływ wysokości statycznej złoża na kinetykę suszenia białka ziemniaczanego w suszarce fontannowej
vol. 2, nr. 2 (2003), pp. 381-387
(pobierz wersję PDF)
11. Grażyna B. Plenzler, Leszek Cieśla :
Badania konduktometryczne uwalniania jonów z pęczniejących nasion grochu
vol. 2, nr. 2 (2003), pp. 389-395
(pobierz wersję PDF)
12. Stefan Poliszko, Ryszard Rezler, Hanna Maria Baranowska, Danuta Klimek-Poliszko:
Właściwości reologiczne i zdolność wiązania wody emulsji typu tłuszcz w wodzie stabilizowanych skrobią
vol. 2, nr. 2 (2003), pp. 397-405
(pobierz wersję PDF)
13. Piotr Regiec:
Próba zastosowania membrany z azotanu celulozy do oczyszczania soku dyfuzyjnego
vol. 2, nr. 2 (2003), pp. 407-415
(pobierz wersję PDF)
14. Ryszard Rezler, Stefan Poliszko, Włodzimierz Dolata, Elżbieta Piotrowska:
Dynamiczno-mechaniczna i termiczna analiza fazy hydrokoloidalnej, w modelowych farszach mięsnych z dodatkiem błonnika grochowego
vol. 2, nr. 2 (2003), pp. 417-424
(pobierz wersję PDF)
15. Marian Szarycz, Anna Szponarska, Klaudiusz Jałoszyński:
Wpływ wstępnego przygotowania pietruszki na proces mikrofalowego suszenia przy obniżonym ciśnieniu
vol. 2, nr. 2 (2003), pp. 425-431
(pobierz wersję PDF)
16. Dorota Witrowa-Rajchert, Tomasz Dworski:
Badanie rehydracji suszonych jabłek w wodzie i mleku
vol. 2, nr. 2 (2003), pp. 433-441
(pobierz wersję PDF)
17. Ireneusz Zbiciński, Marzena Kwapińska:
Własności fizyczne materiałów o strukturze aglomeratu powstających podczas suszenia rozpryskowego
vol. 2, nr. 2 (2003), pp. 443-455
(pobierz wersję PDF)